Udvekslingsformater i GERDA

I GERDA benyttes tre forskellige udvekslingsformater: PC GERDA, LAS og SEG-Y.

PC GERDA

PC GERDA-formatet er et åbent format udviklet til at udveksle overfladenære geofysiske data. Dette format skal bruges, når der indlæses elektriske og elektromagnetiske datatyper til databasen (Wenner, Schlumberger, PACES, MEP, TEM og SkyTEM).

EN PC GERDA-database indeholder en delmængde af de data, der ligger i den centrale database.

Sammenlignet med de data, der oprindeligt blev indlæst i databasen, vil der også være en række aggregerede/beregnede oplysninger om datasættet (f.eks. antal punkter i et profil og min. og maks. værdier).

PC GERDA-databaser kan downloades på Interbase, Firebird og Access-formaterne. Der kan være problemer med at downloade på Access-formatet, da der er begrænsning på, hvor store datamængder dette kan rumme.

Her kan du se PC GERDA-datamodellens tabeller og kodelister, og her kan et databasediagram, der beskriver modellen, downloades.

Når nye data skal indlæses i databasen, er det meget vigtigt at følge de gældende navngivningsstandarder for projekt, datasæt, instrumenter osv.

Det er muligt at lagre flere modelversioner (Model Editions) i GERDA-databasen. Brugen af Model Editions er beskrevet på siden Brug af Model Editions.

LAS

Formatet LAS, hvis navn er akronym for Log Ascii Standard, er fastlagt af Canadian Well Logging Society. Formatet bruges til upload af borehulslogdata til GERDA.

Formatet er relativt 'løst'. Der er derfor lavet specifikke regler til LAS-filer, som indberettes. For eksempel er der lavet en konvention for, hvad log-typer skal benævnes i GERDA, for at gøre det muligt at sammenligne logs på tværs af boringer. Se listen over de log-typer, der er tilladt (listen opdateres løbende).

Tilføjelser til denne liste kan ske ved henvendelse til GERDA-postkassen.

Se yderligere beskrivelse af de regler, der gælder for LAS-indberetning til GERDA.

SEGY-Y

SEG-Y-formatet bruges til at udveksle seismiske data. Formatet er specificeret af Society of Exploration Geophysicist. Formatet er beskrevet på deres hjemmeside.

Se en beskrivelse af de specifikke krav, som stilles til de SEG-Y-filer der indberettes til GERDA-databasen.

Der er udviklet et specialværktøj til indlejring af koordinater i trace headers i filer, hvor der ikke i forvejen er CDP-koordinater. Download program til indlæsning af skudpunktskoordinater i SEG-Y-filer.

GERDA-postkassen