Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series (2004–2019)

Geovidenskabelige kort over Danmark, Færøerne og Grønland, inkl. offshore-områder med kortfattede faglige beskrivelser i printform.

Artikler og kortbeskrivelser i Map Series er bedømt sagkyndigt og produceret af forskere med tilknytning til GEUS.

Som en del af Map Series er der produceret otte eksemplarer af tidsskriftet. I 2020 ophørte udgivelsen af GEUS Map Series, der fusionerede og blev en del af GEUS Bulletin.

Alle kortsæt og beskrivelser fra Map Series og GEUS Bulletin er frit tilgængelige på www.geusbulletin.org.