Palæoklima

Palæoklima-forskergruppen på GEUS består af forskere fra flere afdelinger. Vi er en tværfaglig gruppe, som arbejder med forskellige tidsperioder med fokus på de miljømæssige konsekvenser ved klimaforandringerne.  

Hvorfor er det vigtigt at studere fortidsklima?

I den – med geologiske briller – korte tid, mennesket har levet på Jorden, har vi ændret den på hidtil uset vis. Siden industrialiseringens begyndelse har afbrændingen af antropogene fossile brændstoffer ført til stigende CO2-udledning og højere temperaturer, som forventes at stige yderligere i fremtiden. Klimaforandringerne har konsekvenser for de fysiske og miljømæssige processer på kort og lang sigt i både geosfæren, hydrosfæren/kryosfæren, atmosfæren og biosfæren. Det giver kaskadeeffekter, der har alvorlige konsekvenser for de biokemiske cykler og økosystemprocesser, som allerede påvirker samfundet.  

Palæoklimaarkiver og proxy-data udtrukket fra historiske og geologiske arkiver er altafgørende for forståelsen af forbundne Jord-system-processer og for at indsnævre videnhullerne om klimaforandringer: årsager, ‘tipping points’ og konsekvenser. 

Palæoklima-forskergruppen

Palæoklima er et multidisciplinært forskningsfelt, og i forskergruppen er der eksperter i blandt andet geofysik, geokemi, palæoøkologi, palæooceanografi, palæogenetik, biostratigrafi, sedimentologi og numerisk modellering. Gruppen har primært fokus på Grønland, Danmark og Nordatlanten, men er også engageret i projekter andre steder.  

Seneste nyheder

Publikationer

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt os

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
John Hopper
Forskningsprofessor
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi
Kasia Sliwinska
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring

Personer og nøgleord

Forskergruppen i GEUS dækker over et bredt spænd af emner på tværs af flere arbejdsområder og tidsskalaer. Her er et overblik over, hvem vi er.  

Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi
Ole Bennike
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi
Lara F. Perez
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi

# Palæoceanografi, polarmarginer, Grønlands Indlandsis, kvartær og cenozoikum

# Kvartært klima, holocæne havniveauændringer, palæogeografi

Arktis-Antarktis; polære marginer; seismisk stratigrafi; kernelog-seismisk korrelation; sedimentære processer

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Heike Zimmermann
Forsker
Glaciologi og Klima

# Arktisk palæooceanografi, marine økosystemer, havis-proxies, Holocæn-klima, Grønland.

Nordatlantisk palæoklima, Grønlands Indlandsis, fjord-is-hav interaktion, iceberg rafted debris, Eem-Holocæn

# Palæogenetik, marine økosystemer, havis, biodiversitet, protister

Kristian Kjellerup Kjeldsen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Nanna Bjørnholt Karlsson
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

# Palæooceanografi, marine sedimentkerner, foraminiferer, Grønland, Island 

# Udviklingen af  Grønlands Indlandsis, Holocæn isudbredelse, is-hav-interaktion, ændringer i havniveauet

# Udviklingen af Grønlands Indlands, modellering af isstrømme, isgennemtrængende radar, udbredelse af is i fortiden

Anne Munck Solgaard
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Signe Hillerup Larsen
Forsker
Glaciologi og Klima
Anna Bang Kvorning
PhD. studerende
Glaciologi og Klima

# Modellering af isstrømme, isdynamik, udviklingen af Grønlands Indlandsis

# Modellering af isstrømme, isdynamik

# Arktisk palæooceanografi, marine sedimentkerner, dinocyster, Holocæn, Grønland

Kasia Sliwinska
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Karen Dybkjær
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Henrik Nøhr-Hansen
Emeritus
Geoenergi og -lagring

Kridt til Neogen, organiske biomarkører, palynologi, stratigrafi, den nordatlantiske region, IODP

Miocæn-klima, PETM, dinoflagellatcyster, biostratigrafi, Miocæn-havcirkulation 

Kridt-Palæogen, arktiske dinocyster, palæomiljø, palæoklima

Peter Alsen
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring

# Boreal ammonit- og belemnit-taksonomi, biostratigrafi og palæobiogeografi, Grønland, Tidlig Kridt

John Hopper
Forskningsprofessor
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Erik Skovbjerg Rasmussen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Thomas Funck
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner

# Havpassager og tektonik, palæografiske rekonstruktioner, geodynamik, PETM

Miocæn, palæoklima, palæogeografi, forudsigelse af litologi

# Havpassager, Large Igneous Provinces, marine seismiske undersøgelser, geodynamik

Klaus Hinsby
Seniorforsker
Hydrologi

# Grundvand, genopladning, temperatur, sporstoffer, alder

Projekter

Størstedelen af palæoklimaprojekterne i GEUS involverer interaktion mellem flere af Jordens komponenter. En stor del af projekterne fokuserer på de seneste tidsaldre (Antropocæn og Holocæn), men i GEUS forskes der i hele Kænozoikum (de seneste ca. 66 millioner år). Nogle projekter omfatter også Mesozoikum og Palæozoikum.  

Forskningsprojekter

Project to investigate Iceland-plume/ridge interaction and impacts on climate, in particular the PETM

Om projektet

Funding Source(s): PiP, Eurofleets, Irish Marine Institute

Period: 2021 - 2022

Region: Porcupine Basin offshore Ireland

Techniques/proxies: seismic reflrection and refraction

Project Website: https://www.poro-clim.org

John Hopper
Forskningsprofessor
Geofysik og Sedimentære Bassiner

Om projektet

Funding Source(s): Geocenter bevilling

Period: 2020 - 2022

Region: North Atlantic, Northeast Greenland

Techniques/proxies: Argon geochronology, seismic interpretation

 

John Hopper
Forskningsprofessor
Geofysik og Sedimentære Bassiner

Om projektet

Funding Source(s): DFF Sapere Aude Group Leader grant

Period: 2020 - 2023

Region: Arctic Ocean outflow shelves (NW Greenland and NE Greenland)

Techniques/proxies: Biogenic proxies, microfossils, sea ice biomarkers, sedimentary ancient DNA, model-data comparisons

Material/data: Marine sediment cores from NW and NE Greenland

Read more (in danish)Fremtidens klimaeffekter i Arktis skal aflæses i havbunden

 

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Greenland fjords, modulated by ice-ocean interactions, are among the most productive ecosystems in the Arctic and have sustained the livelihood of local communities in Greenland for millennia. Understanding the impact of the ongoing cryosphere changes on Greenland fjord productivity has important socio-economic implications and it also advances knowledge of the CO2 ocean sink, buffering climate change.

Read moreGreenland fjord productivity under climate change (GreenShift)

Om projektet

Funding Source(s): Geocenter bevilling

Period: 2018 - 2021

Region: Greenland fjords (Godthåbsfjord and Young Sound)

Techniques/proxies: Sedimentology, diatoms, dinocysts, biogenic silica, CN, satellite data, monitoring data (GEM), climate models

 

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Ocean and sea ice variability in northern Baffin Bay (Danish-Canadian collaboration)

Read moreGreenland fjord productivity under climate change (GreenShift)

Om projektet

Funding Source(s): GreenEdge, ArcticNet

Period: 2018 - 2022

Region: Northern Baffin Bay

Techniques/proxies: multiproxy analyses

Material/data: Marine sediment cores

Read moreGreenland fjord productivity under climate change (GreenShift)

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

En række store havområder uden havis er ekstremt vigtige for livet i Arktis om vinteren, men deres fremtid er usikker på grund af global opvarmning. GEUS-forsker har netop fået penge til at klarlægge dette.

Om projektet

Funding Source(s): Marie Curie Fellowship - European Commision

Start/end: 2019 - 2021

Region: High Arctic

Techniques/proxies: Sedimentology, foraminifera, dinocysts, CN, BSi, climate modelling

Material/data: Marine sediment cores

Read more (in danish): Fremtiden for havisfri oaser i Arktis klarlægges via fortiden

Det vides med sikkerhed, at Indlandsisen vil øge sin afsmeltning i et fremtidigt varmere klima. Der er dog stor usikkerhed om, præcis hvor meget vi skal forvente, at havniveauet vil stige som følge heraf. Denne store usikkerhed hænger sammen med, at vi ikke forstår de nøjagtige fysiske processer involveret i afsmeltning af særligt udløbsgletsjere, dvs. de gletsjere, der munder ud i havet.

Read more (in danish): Kan fossilt DNA fra mikroalger forudsige skæbnen for Arktis’ havis?

Om projektet

Funding Source(s): Marie Curie Fellowship - European Commision

Period: 2020 - 2022

Region: Nares Strait/northern Baffin Bay; NE Greenland

Techniques/proxies: Environmental and sedimentary ancient DNA

Material/data: Sea ice cores, water samples, and marine sediment cores

 

Overall aim is to provide data and results that can shed light on ice-ocean-climate interactions around Greenland and support an IODP proposal on the Cenozoic evolution of the Greenland Ice Sheet (CENICE); 909full2.

Om projektet

Funding Source(s): Geocenter bevilling

Period: 2019 - 2022

Region: Baffin Bay and Greenland shelves

Techniques/proxies: Palyno/micro strat, C-14, IRD, stable & cosmo isotopes, biomarkers, LA-ICP-MS

Material/data: Seismics, cores, cuttings

 

Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi

Fossil fuel consumption over the last century has resulted in a drastic increase in atmospheric carbon dioxide (ρC02) from pre-industrial levels of ~280 ppm, to over 400 ppm in September 2018  –  values not exceeded  for millions of years. According to IPPC the increased CO2 have impact not only on temperatures but also on the sea-level. It is estimated that by the end of this century the sea-level will have increased up to 100 cm. The low topography and long coastline makes Denmark especially sensitive to even minor sea-level changes.

Read more: SealMICO2

Om projektet

Funding Source(s): Geocenter bevilling

Period: 2011 - 2021

Region: North Sea

Techniques/proxies: biomarkers, pollen, dinocysts, d13C, inorganic geochemistry, clumped isotopes, seismic

Material/data: Sdr. Vium sediment core, sesmic

Kasia Sliwinska
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring

Characterize high Arctic paleoenvironments during the mid-Cretaceous greenhouse world (incl. OAE 2) using marine sediment cores from Baffin Bay, recovered by IODP Expedition 344S.

Om projektet

Funding Source(s): ECORD

Period: 2020 (possibly postponed until 2021 due to COVID-19)

Region: Baffin Bay

Techniques/proxies: Biomarkers (isorenieratane, lycopene)

Material/data: Sediment core

 

Kasia Sliwinska
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring

Accepted ICDP proposal, although co-financing is still needed, plus Denmark needs to become a member of ICDP. The goal of this application is to complete two onshore boreholes in northwest Denmark, where a near complete marine succession containing hundreds of volcanic ash layers is preserved, covering an interval from 67 to 48 million years ago.

Om projektet

Funding Source(s): ICDP

Period: Deadline for achieving co-financing and membership is June 2023.

Region: Limfjorden

Techniques/proxies: Palynology, micropalaeontology, isotopes, stratigraphy, biomarkers, geochemistry geochronology, tephra and volcanic proxies etc

Material/data: Cores

Kasia Sliwinska
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

IODP proposal (909full2) to drill along a transect across the northwest Greenland margin extending from the shelf to Baffin Bay where thick Cenozoic sedimentary successions primarily reflect the evolution of the northern GrIS (NGrIS). The overall aim is to investigate the full range of forcing and feedbacks - oceanic, atmospheric, orbital, tectonic - that influence the GrIS over a range of time scales, as well as conditions prevailing at the time of glacial inception and deglacial to interglacial periods.

Om projektet

Funding Source(s): IODP

Period: Recommended to the Joides Resolution facility board for scheduling (likely 2022 or 2023).

Region: Baffin Bay and Greenland shelves

Techniques/proxies: Sedimentology, biostratigraphy, stable isotopes, paleomagnetism, biomarkers, eDNA, cosmogenic isotopes.

Material/data: Cores, borehole logs

Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi

Building Holocene marine limit and relative sea-level databases

Om projektet

Funding Source(s): Carlsberg

Period: Mid 2022 - end 2024

Region: Greenland

Material/data: Data from published/unpublished records

Kristian Kjellerup Kjeldsen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

The main objective is to gain understanding of the controls on both natural and polluted groundwater quality across Europe using the combined expertise and data held by European geological surveys / EuroGeoSurveys - this include the age and travel time distribution of European groundwater e.g. the occurence of paleowaters ( >10 Ky) recharged during the late Pleistocene

Om projektet

Funding Source(s): H2020 / IFD

Period: 2018 - 2021

Region: Europe

Techniques/proxies: radioactive and stable isotopes, heavy noble gases

Material/data: Groundwater samples and models

Klaus Hinsby
Seniorforsker
Hydrologi

Demonstrate the potentials of the harmonization of information about Europe’s groundwater resources through cross-border demonstrations projects, through harmonized characterization approaches for Karst and Chalk aquifers and through a first information product at Pan-European scale where available data is compiled and integrated to produce a map of the fresh groundwater resources of Europe including documented occurence of paleowaters within 10 x 10 km grids

Om projektet

Funding Source(s): H2020 / IFD

Period: 2018 - 2021

Region: Europe

Techniques/proxies: Radioactive and stable isotopes, heavy noble gases

Material/data: Groundwater samples and models

 

Klaus Hinsby
Seniorforsker
Hydrologi

Reconstructing ocean and ice sheet change on Greenland during the common era. Final goal is to quantify ice sheet melt variability and asses it's influence on climate variability in Northwest europe.

Om projektet

Funding Source(s): DFF2 - Green Transition

Period: 2021-2026

Region: Greenland fjords (Kangerlussuaq, Sermilik, Ikeq, Ikertivaq, Disko Bugt and Upernavik)

Techniques/proxies: sedimentology, micropaleontology, alkenones, ice sheet and climate modelling

Material/data: Marine sediment cores

 

Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Understanding North Atlantic (incl. Denmark) ocean variability and Greenland ice sheet change during the Eemian.

Om projektet

Funding Source(s): Geocenter bevilling

Period: 2021-2022

Region: North Atlantic (incl. Denmark and Greenland)

Techniques/proxies: sedimentology, micropaleontology, alkenones, ice sheet modelling

Material/data: Marine sediment cores

 

Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

20th century climate and glacier change in Disko Bugt, West Greenland.

Om projektet

Funding Source(s): Norwegian Research Council

Period: 2022-2027

Region: Disko bugt, West Greenland

Techniques/proxies: Sedimentology, micropaleontology

Material/data: Marine sediment cores and local narratives

Read more: Climatenarratives.no

Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

The project will deal with events linked to large igneous provinces and/or extraterrestrial impacts; ETE, OAE1a, KPg and PETM.

Om projektet

Funding Source(s): DFF (to C. Tegner, AU)

Period: 2020-2023

Region: Multiple areas

Techniques/proxies: Geochemistry, palynology

Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Forskningsekspeditioner

GEUS-forskere leder og deltager regelmæssigt i ekspeditioner til de arktiske og nordatlantiske områder med henblik på at udføre palæoklimaforskning, herunder geofysiske undersøgelser, havbundsprøvetagning, sedimentkerneboring og feltarbejde på land. Vores havekspeditioner dækker både kystnære og offshore-områder, fra grønlandske fjorde og Nordatlanten til det centrale Arktiske Ocean.