• GEUS inviterer til reception for:

  Danmarks nye netværk til realtidsmåling af grundvandsstand

 • Grønlands geotermiske varme kortlagt

  De geotermiske varmestrømninger i Grønlands undergrund er svagere, end man troede. Det viser ny maskinlæringsmodel med hidtil største datagrundlag. 

 • Modernisering af Jupiter-databasen og nye simulerede grundvandsdata

  GEUS bidrager til regeringens digitaliseringsstrategi 

 • Efter måneders forberedelse:

  Den arktiske feltsæson 2022 er i gang

  Som sædvanlig er feltsæsonstarten en kulmination på måneders forberedelser og opdateringer af teknik, logistik og en række obligatoriske sikkerhedskurser.

 • Positiv evaluering af GEUS’ forskning i natur og klima

  Et internationalt evalueringspanel er imponerede oog fremhæver den høje publiceringsrate og frie adgang til data fra Indlandsisen. 

 • Læs de seneste forskningsartikler fra GEUS Bulletin

  GEUS Bulletin er et peer-reviewed, diamond open access tidsskrift. Vi publicerer videnskabelige artikler, monografer og kortbeskrivelser om Danmark, Grønland og Arktis.

Nyheder

Nyeste videnskabelige artikler fra GEUS

Nyeste rapporter fra GEUS

Nyeste artikler fra GEUS Bulletin