• Trækul afslører maksimumalder på grønlandsk meteorkrater