Undergrundsdata fra Danmark

GEUS' undergrundsportal

GEUS’ undergrundsportal kan man finde alle væsentlige oplysninger og gratis downloade data vedrørende frigivne dybe boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet i forbindelse med efterforskningen og produktion af olie og gas samt anden anvendelse af undergrunden som fx udnyttelsen af geotermisk energi.

Data kan vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som fx kystlinjer, afgrænsning af den danske eksklusive økonomiske zone (EEZ), rørledninger, aktive efterforskningstilladelser, feltafgrænsninger samt et geologisk strukturkort.

Disse data er i henhold til lovgivningen afleveret til GEUS’ undergrundsarkiv, der varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data, der vedrører udnyttelsen af undergrunden i Danmark.

GEUS’ undergrundsportal

På undergrundsportalen vises

  • Boringernes indhold (gennemboret stratigrafi og fund af olie/gas)
  • 3D seismiske undersøgelser
  • 2D seismiske undersøgelser
  • 2D og 3D CSEM-undersøgelser
  • Luftbårne gravimetriske og magnetiske undersøgelser
  • Bathymetriske undersøgelser
  • GEUS-projekter i Nordsøen

Boringsdata kan downloades gratis fra portalen og omfatter rapporter, logs, splejsede logs samt digitale kernefotos.

3D seismiske data vil fra begyndelsen af oktober 2023 kunne downloades gratis som ’processeringer’ fra portalen. Det er kun muligt at få data fra hele processeringer, og kun såfremt GEUS har modtaget data.. Der er altovervejende tale om data fra Nordsøen, men der er også enkelte datasæt fra 3D-seismiske undersøgelser på land, fx ved Stenlille på Sjælland og ved Feldsted og Tønder i Sønderjylland.

2D seismiske data vil fra begyndelsen af oktober 2023 kunne downloades gratis fra portalen som ’processeringer’ efterhånden som de bliver klargjort af GEUS i løbet af 2023-2024.  I første omgang prioriteres landbaserede (onshore) data samt data fra de indre danske farvande, derefter følger data fra områder uden 3D dækning i Nordsøen.

Data fra CSEM-undersøgelser, gravimetriske og magnetiske undersøgelser samt bathymetriske undersøgelser kan pt. ikke downloades fra portalen, men kan rekvireres fra GEUS mod betaling, kontakt Undergrundsarkivet

Data fra GEUS-projekter vil kunne downloades gratis fra portalen efterhånden som de bliver klargjort.


Bemærk: Data leveres som udgangspunkt som modtaget. I henhold til GEUS leveringsbetingelser fraskriver GEUS sig ethvert ansvar for oplysningernes kvalitet, pålidelighed og nøjagtighed samt anvendelighed til kundens formål.

 

Nyheder

Undergrundsarkivet