Undergrundsdata fra Danmark

I databasen finder du et væld af oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas samt anden anvendelse af undergrunden, som f.eks. udnyttelse af geotermisk energi.

Du kan søge metadata frem om boringer og kan filtrere søgningen efter tilstedeværelsen af udvalgte stratigrafiske intervaller eller olie- og gas-shows.

Desuden finder du oplysninger om, hvor der foretaget geofysiske undersøgelser. Det drejer sig om:

  • 2D seismiske surveys
  • 2D seismiske linjer
  • 3D seismiske surveys
  • 3D seismiske processeringer
  • CSEM 2D surveys
  • CSEM 3D
  • Aerogravimetriske og magnetiske surveys
  • Bathymetriske surveys

Data kan vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som f.eks. kystlinjer, rørledninger, licenser og feltafgrænsninger.

Data stammer dels fra de firmaer, der har udført boringerne og seismiske undersøgelser og dels fra GEUS' egne projekter. Oplysningerne er lagret i den nationale undergrundsdatabase SAMBA, som GEUS modtager og leverer data til og fra. 

SAMBA-databasen, der drives i samarbejde med Energistyrelsen, er en vigtig nøgle til undergrundsdata for samfundet. 

Søg i undergrundsdatabasen for Danmark.

Køb af undergrundsdata fra Danmark

Undergrundswebshoppen Frisbee er GEUS' website, hvor man kan søge efter og købe data fra undersøgelser i den dybe danske undergrund. Du kan søge data frem og betale med kreditkort eller få fremsendt en faktura. Alternativt kan du henvende til Undergrundsarkivet ved GEUS.

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Marianne M. Hansen
Bibliotekar
Geologisk Datacenter
Telefon91333976