Glaciologiske data fra Grønland (PROMICE)

Her finder du data fra overvågningsprogrammet PROMICE, som overvåger massetabet fra Indlandsisen i Grønland. Det omfatter målinger af afsmeltning, klima og isbevægelse fra 25 målestationer samt data fra fly og satellitovervågning.

Overvågningen af Indlandsisen sker ved hjælp af 25 fuldautomatiske målestationer, som måler afsmeltningen, klimaet og isens bevægelse og sender data tilbage til GEUS i København via satellit. Programmet fokuserer på, hvad der sker langs randen af Indlandsisen, hvor massetabet fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted.
 
PROMICE holder også øje med istabet fra de store kalvisproducerende gletsjere i Grønland ved hjælp af data fra satellitter og målinger fra fly.

Data fra PROMICE distribueres frit til den internationale forskningsverden.

Her kan du blandt andet finde:

  • Data fra vejrstationerne
  • Data fra flymålinger
  • Data for isudbredelse
  • Daglige data for albedo
  • Historiske massebalancedata

PROMICE-hjemmesiden indeholder også materialer, der i tale, billeder og grafik beskriver overvågningsprogrammet, og forklarer hvordan glaciologerne finder ud af, om Indlandsisen vokser eller skrumper. Og så er der adgang til PROMICE's Twitter-konto, YouTube-kanal og nyhedsbrev samt undervisningsmaterialet 'Isskolen'.

De seneste observationer om is- og klimaudviklingen i Arktis formidles til offentligheden gennem www.polarportal.dk som drives i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Den danske overvågning PROMICE suppleres med målinger fra flere udenlandske stationer på isen. Den samlede internationale indsats vil i de kommende år give et mere præcist billede af, hvor meget is der smelter, og dermed hvor meget afsmeltningen bidrager til den globale stigning i havniveauet.

PROMICE, som ledes af GEUS i samarbejde med DTU og ASIAQ Greenland Survey, finansieres af Klima, Energi- og Forsyningsministeriets DANCEA-program.