Om ture til geologiske naturperler

Beskrivelserne af naturområderne er lavet af:

  • Geolog og naturvejleder Tove Stockmarr
  • Geolog og naturvejleder Jørn Waneck

Arbejdet er lavet med økonomisk og faglig støtte fra Nationalkomiteen for Geologi, Naturstyrelsen, GEUS, de tidligere amter og Friluftsrådet.
Senest har GEUS taget initiativ til disse websider efter aftale med Nationalkomiteen for Geologi.

Alle oplysninger om turene er vejledende. GEUS påtager sig intet ansvar for ulykker, fejl eller mangler. Det er således op til den enkelte f.eks. at vurdere sikkerheden langs klinter og i råstofgrave.

Se animationen: Istiden – Danmark i de seneste 140.000 år

Det danske landskab er skabt af isen, som dækkede landet under istiden. Mange af oplevelserne i den danske natur er derfor knyttet til istidslandskabet. Men hvad var det dog, der skete? – dengang isen herskede over det danske område. Det kan du se i animationen: Istiden – Danmark i de seneste 140.000 år