Mølleådalen

Naturhistorie og kulturhistorie går hånd i hånd

Smeltevand i tunneler ved bunden af isen som dækkede Sjælland har eroderet dale i underlaget, og isen har også selv gnavet i landskabet. I disse dale løber Mølleåen, hvis vand i mange hundrede år har trukket vandmøller, der skabte grundlaget for Danmarks industrialisering.

Hvor

Mølleådalen ligger lige nord for Lyngby ved København.

Koordinater

Fuglevad Station:
55.784748, 12.496354

 

Region Hovedstaden

Mølleådalen

Mølleådalen.
Foto: Jørn Waneck