Jordskælv og seismologi

GEUS har ansvaret for overvågning og registrering af jordskælv og anden seismisk aktivitet i Danmark og Grønland.

Overvågning af seismisk aktivitet

Data fra de danske og grønlandske seismografer anvendes til at lokalisere både lokale og fjerne jordskælv. GEUS data indgår i den internationale overvågning af jordskælv og atomprøvesprængninger og bidrager til mere præcise lokaliseringer. Derudover danner de seismologiske data grundlag for forskning og rådgivning indenfor en bred vifte af seismologiske discipliner, både nationalt og internationalt.

Læs mere om overvågning af seismisk aktivitet.

Indberetning af jordskælv

Det er af stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt, og få oplysninger om hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder.

Har du mærket et jordskælv, kan du indberette oplysningerne.

Registrerede jordskælv

Alle registrerede danske og grønlandske jordskælv kan ses i tabellerne, der linkes til herunder. Tabellerne er baseret på udtræk fra GEUS' jordskælvsdatabase. Jordskælvenes tider, positioner og størrelse kan ændre sig og revideres løbende.

Se tabellen over danske registrerede jordskælv og grønlandske registrerede jordskælv.

Dyb seismik

GEUS har mange års erfaring med at udføre seismiske eksperimenter, og vi er eksperter i at udføre dem både på land og til søs. Vi har haft særligt fokus på Grønland, det Arktiske Ocean, Færøerne og Canada.

Læs mere om vores arbejde med dyb seismik.

Kontakt

GEUS seismologi
Peter Voss
Seniorrådgiver
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Tine Larsen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Trine Dahl-Jensen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner