E-learningsprogram om jordskælv og pladetektonik

Lær de væsentligste begreber at kende og se levende illustrationer og eksempler om jordskælv og pladetektonik.

Jordskælv kan have voldsomme konsekvenser for mennesker, som opholder sig i særligt udsatte områder. Men hvad er det egentlig jorden har gang i? Det kan man få svar på i e-learningsprogrammet "Når jorden skælver", som indeholder både generel teori om jordskælv og pladetektonik samt konkret viden om nogle af de store jordskælvskatastrofer.

I "Når jorden skælver" kan man få en masse at vide om jordskælv gennem billeder og fortælling:

  • hvad er et jordskælv?
  • hvorfor opstår jordskælv?
  • hvordan måler man jordskælv?
  • hvordan kan man beskytte sig?
  • hvad skete der ved nogle af de større katastrofer?
  • ...og meget, meget mere

Indholdet henvender sig til elever i udskolingen (7.-10. klasse), samt til Naturvidenskabeligt Grundforløb i gymnasiet. "Når jorden skælver" er tænkt som inspiration og afveksling i undervisningen i naturfag, men materialet er også velegnet til selvstudium.

Mange af emnerne i dette undervisningsprogram uddybes yderligere i Den Dynamiske Jord.

Tine Larsen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner