Geoviden - geologi og geografi

Geoviden er et populærvidenskabeligt blad, der formidler forskningsbaseret viden fra det geofaglige felt. Emnerne spænder vidt og omhandler alt fra Indlandsisens tilstand og grundvandets kredsløb til geotermi og CO2-lagring.

Geoviden blev relanceret i 2019 og sigter mod at fungere som et supplement til undervisningen i gymnasierne. Bladet og det tilhørende materiale online vil især kunne anvendes i geovidenskabelige fag, men også fag som samfundsfag, fysik og biologi kan have gavn af det.  

Bladet er temabaseret og giver et varieret indblik i hvert emne. I et nummer om geotermi kan man for eksempel både læse om, hvordan hverdagen er for forskere, som arbejder med geotermi, men også energiformens samfundsmæssige potentiale. Dertil kommer flere små og store nedslag i både grundlæggende geologiske principper og tekniske detaljer. Alt sammen rigt illustreret med billeder og figurer.

Ekstra materiale online
Alle numre af Geoviden ligger frit tilgængelige på Geocenter Danmarks hjemmeside. Her kan du både læse bladet i sin fulde længde, men også downloade de enkelte artikler og illustrationer som pdf'er til brug i undervisningen. Derudover ligger der film, animationer og ekstra materiale til hvert blad til de ekstra interesserede.  

Bladet udkommer fire gange om året, og alle kan gratis abonnere på det. Skal man kun bruge et enkelt nummer, kan man også få det tilsendt - også som klassesæt.  

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, der tæller Københavns Universitet, Aarhus Universitet og GEUS.