Kerneanalyselaboratorium

Vi er et petrofysisk forskningslaboratorium, der foretager kerneanalyser af geologiske materialer, som sedimenter og jord.

GEUS’ Kerneanalyselaboratorium er et petrofysisk forskningslaboratorium, der tilbyder en lang række specialiserede kerneanalyseydelser til industrien og deltager i forskningsprojekter i både Danmark og udlandet. 

Vi har mere end 30 års erfaring med analyse af geologiske materialer, herunder ukonsoliderede sedimenter, jordarter og industrielle porøse materialer.

Vores hovedarbejdsområde er kalk og sandsten fra olie- og gasfelterne i Nordsøen, og derudover har laboratoriet erfaring med analyse af dækbjergarter, forskellige ukonsoliderede bjergarter, byggematerialer og jordarter. Vi har tilpasset petroleumspetrofysiske laboratorieteknikker til en række relaterede områder, herunder keramiske materialer og beton. Vi præparerer også stenprøver til mekanisk test.

Tests udføres på forskellige størrelser prøver og hele kerner. Vores samarbejde med Geoteknisk Institut (GEO) har resulteret i en unik integration af stenmekaniske og specielle kerneanalyseteknikker, som har vist sig at være særligt anvendelige for kalk.

Kurser

Laboratoriet tilbyder også kundetilpassede træningskurser i kerneanalyse.

Niels Hemmingsen Schovsbo
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Charlotta Jenny Lüthje
Statsgeolog
Geoenergi og -lagring
Telefon91333974

Priser

Kontakt laboratoriet for oplysning om priser.