Mineralske Råstoffer

GEUS tilvejebringer det videnskabelige grundlag for råstofefterforskning i Danmark og Grønland, der på sigt kan føre til nye grusgrave, udvindingssteder og miner

Økonomisk geologi

GEUS undersøger mulige kilder til metaller og fluider, primært i Grønland, med henblik på at udvikle metallurgiske modeller til mineralforekomster.

Mineralogi og petrologi

Gennem mineralogiske og petrologiske studier søger GEUS at forbedre forståelsen af den geologiske udvikling i Grønlands økonomiske potentiale.

Forskningsanalysefaciliteter

GEUS har har en række specialiserede laboratorier, som beskæftiger sig med analyse af råmaterialer, sten og luftfotos. 

Geovidenskabelige grønlandskort

Geovidenskabelige kort udgør et centralt element i det arbejde GEUS udfører i Grønland. Arbejdet omfatter geologisk og geofysisk kortlægning suppleret med geokemiske data og spektraldata.

Råstoffer i Danmark

GEUS bidrager til kortlægning og sammenstilling af viden om de danske ressourcer, som er nødvendige til større bygge- og anlægsprojekter, samt arbejder med at sikre en bæredygtig udnyttelse af landets råstoffer.

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)

MiMa blev etableret i 2013 og tager afsæt i GEUS' forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet. Centret yder målrettet information til private interessenter og myndigheder.

Nyeste videnskabelige artikler fra Mineralske råstoffer

Nyeste rapporter fra Mineralske råstoffer

Nyheder