Geofysisk borehulslogging

GEUS tilbyder geofysisk borehulslogging, som kan være af interesse i forbindelse med en lang række forskellige geologiske undersøgelser, fx indenfor hydrogeologi, råstoffer og geotermi. Kontakt os, hvis du skal have lavet borehulsundersøgelser.

Med vores udstyr kan vi tilbyde borehulslogging til undersøgelse af geologi, hydrogeologi og fysiske parametre som fx temperatur og elektrisk modstand samt strømningshastigheder og vandkemi. Borehulslogging kan også give tekniske informationer om filterinterval og utætheder i boringer.

Loggingudstyret er monteret i en firhjulstrukket og terrængående laboratorievogn. GEUS kan udføre opgaver i boringer ned til 1000 m under terræn og i borerør ned til 50 mm i indvendig diameter.

De enkelte log-metoder måler veldefinerede fysiske parametre, som kan være af interesse i forbindelse med en lang række forskellige geologiske undersøgelser, fx indenfor hydrogeologi, råstoffer og geotermi. De parametre, som kan udledes af de forskellige log-metoder, kan inddeles i kategorier efter informationstype.

Geologiske informationer

Fx laggrænser, lagtyper og lagsekvenser samt porøsitet.

Informationer om strømning og vandkemi

Fx fordeling af indstrømning i filterinterval eller i åbent borehul. Det kan være strømningsforhold under pumpning, vertikal strømning i boring uden pumpning, indstrømningszoner med forskellig ledningsevne i driftssituation, lokalisering af saltvandszoner og temperaturforhold.

Tekniske informationer

Fx borehuls-diameter, forerørslængde, filterinterval, eventuelle utætheder i forerør eller visuel inspektion af boring og formation.

Det geofysiske loggingudstyr omfatter følgende sonder:

  • Gamma-log
  • Induktions-log
  • Fokuseret resistivitets-log
  • Sonic-log
  • Kombineret ledningsevne- og temperatur-log
  • Flow-log
  • Kaliber-log 

Se flere oplysninger om sonder og loganvendelse (pdf).

Per Rasmussen
Seniorrådgiver
Hydrologi

Referencer

GEUS har bl.a. udført geofysiske borehulslogs i disse større forskningsprojekter:

  • Jordvarmeprojektet GeoEnergi
  • De europæiske klima- og grundvandsprojekter CLIWAT og BaltCICA