Flyfotolaboratorium

Laboratoriet tilbyder en lang række ydelser inden for geologisk og topografisk kortlægning, 3D-kortlægning og visualiseringer ud fra stereobilleder optaget fra luften eller landjorden.

Billeder taget fra luften bruges blandt andet til geologisk kortlægning, topografisk udtegning og 3D-modellering og visualisering. Laboratoriet tilbyder 3D-kortlægning og hjælp til tolkning af stereobilleder optaget fra fly, helikopter, drone, båd eller på landjorden og har et omfattende arkiv af flybilleder fra Grønland i flere målestoksforhold.

Flyfotolaboratoriet råder over udstyr til fotogrammetrisk måling af synlige geologiske fænomener i flybilleder fra forskellige flyvehøjder. Herudover kan måling af synlige geologiske fænomener i skråbilleder optaget fra standpladser på jorden eller fra båd, fly eller helikopter foretages, foruden måling af objekter til brug for topografisk kortproduktion i områder uden topografisk kortdækning.

Laboratoriet råder ligeledes over to kamerasystemer til optagelse af skråbilleder i store målestoksforhold til senere fotogrammetrisk opmåling og 3D-stereovisualisering af digitale 3D-kortdata på projektionsskærm.

Udlån af kamerasystemer til optagelse af fotogrammetriske serier i forbindelse med feltarbejde er muligt. I øvrigt besidder laboratoriet et arkiv med papirkopier af flybilleder, som dækker Grønland i flere målestoksforhold, som kan lånes.

Nøgleinstrumenter

  • 3 digitale fotogrammetriske arbejdsstationer
  • 3 SOCET SET software-pakker til aerotriangulation, DTM-generering, ortofotoproduktion, kurvegenerering, vektorkort- kompilering
  • Udstyr til visualisering af 3D data ved stereoprojektion
  • Kalibreret kamera Canon EOS-1 MarkIII Ds
  • Kalibreret kamera Canon EOS-5 MarkII Ds

Kontakt

Erik Vest Sørensen
Forsker
Petrologi og Malmgeologi
Telefon91333861

Priser

Kontakt laboratoriet for oplysning om priser.

Priser aftales særskilt pr. opgave