Gas- og isotopanalyser

GEUS tilbyder analyser af flygtige organiske forbindelser og lette kulbrinter samt analyser af stabile iltisotoper og deuterium i vandprøver.

Gaslaboratoriet ved GEUS er fokuseret på analyse af spormængder af flygtige organiske stoffer i poreluft og atmosfæreluft. Forbindelser med chlor og brom har særlig fokus.

Desuden udfører laboratoriet analyse af lette kulbrinter (C1-C6) i grundvand og marine sedimenter. Herunder analyse af Acetylen, som ofte ikke udbydes hos kommercielle analysefirmaer.

Endvidere tilbyder GEUS analyser af vandprøver for indholdet af de stabile isotoper 18O, og deuterium 2H i vandet.

Nøgleinstrumenter

Gasanalyse

  • Shimadzu GC-2010 med termisk desorption og kombineret MS og ECD-detektor
  • Shimadzu GC-2010 med FID-detektor

Isotopanalyse

  • Picarro L2120-i der måler absorption med Cavity Ring-Down Spektroskopi

Referencer

Større projekter

Kunder

  • Lunds Universitet
  • KTH Stockholm
  • Cowi
  • Energinet
  • Region H
Rasmus Jakobsen
Seniorforsker
Geokemi
Christian Nyrop Albers
Seniorforsker
Geokemi