Publikationer

GEUS Bulletin

Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin er et Open Access-tidsskrift, der udgives ca. tre gange om året i identiske elektroniske og trykte versioner.

GEUS Map Series

GEUS Map Series indeholder geovidenskabelige kort over Danmark, Færøerne og Grønland, inkl. offshore-områder, med kortfattede faglige beskrivelser.

Populærvidenskab

Populærvidenskabelige udgivelser fra GEUS omfatter blade, hæfter og bøger, der kan downloades eller bestilles. 

Mineraler i Grønland

GEUS udgiver i samarbejde med Grønlands Selvstyre publikationer om Grønlands mineralske råstoffer.