MINEX - Greenland Mineral Exploration Newsletter

MINEX er et nyhedsbrev på engelsk for den international mineindustri med geovidenskabelige og lovgivningsmæssige oplysninger om Grønland. Nyhedsbrevet blev indtil 2014 udgivet af GEUS i samarbejde med de grønlandske myndigheder, som i dag forsat udgiver det.