Uorganisk kemisk laboratorium

Uorganisk kemisk laboratorium er specialiseret i analyser af vand, jord, og sedimenter. Vi tilbyder standard og veldokumenterede metoder såvel som individuelt designede metoder for forsknings- og rådgivningsopgaver. Kontakt os for at høre mere om vores ekspertise.

Uorganisk kemisk laboratorium er et forskningslaboratorium, der er udstyret med en lang række instrumenter til måling af uorganiske forbindelser og opløst organisk stof i vand (jord-, overflade- og grundvand) eller ekstraktioner fra jord og sedimenter. Desuden foretages forbehandling af jord- og sedimentprøver med henblik på røntgenanalyse.

Håndtering af prøver kan ske under almindelige laboratorieforhold og i en kontrolleret atmosfære, eksempelvis N₂ eller Ar.

Instrumenter

Nøgleinstrumenterne i laboratoriet er:

 • Ion chromatografi-udstyret med tre forskellige detektionsenheder (ledningsevne, amperometri og spektrometri)
 • Atomabsorptionsspektrofotometer (AAS)
 • Total organisk C- og total N-analyse
 • Flow injection analyzer (FIA)
 • UV-spektrofotometer
 • Automatisk titreringsudstyr til analyse af vandprøver og ekstraktioner
 • Instrument til analyse af overfladeareal og porestørrelse for jord- og sedimentprøver.

Desuden har vi udstyr til forbehandling af jord- og sedimentprøver med henblik på røntgenanalyse.

Vandprøver

 • Vandkvalitet: pH, ledningsevne, alkalitet, TIC, TC,  Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Cl, NO3-, SO2-, F, Br, og Si
 • Agrokemikalier: Ntotal, NO3-, NO2, NH4+, Ptotal, PO3-
 • Organisk kulstof: NVOC, DOC
 • Sundhed og miljø: jod, jodat, As, Cu, Ni

Jord- og sedimentprøver

 • Jordkvalitet: pH, vandindhold, glødetab, kalk indhold, CEC, adsorberede kationer (Ca, Mg, K, Na)
 • Kvælstof og fosfor: NO3-KCl, NH4-KCl, fixeret-NH4 og fosfor; PNH4Cl, PNaOH, PHCl, Porganisk, PBD, PH2SO4
 • Jern og aluminium: FeAlCl3,FeCBD, Feoxalat, Fetotal, Fe2+ struktural bundet, AlCBD, Aloxalat
 • Redox følsomme forbindelser: pyrit, Fe2, og reducerende forbindelser (Ce-method) (Ernstsen et al., 2005)
 • Overflade egenskaber: specifikt overfladeareal (BET) og porestørrelse

Referencer

Ernstsen og Lynge (2019). Metode til analyse af reducerende stoffer i sedimenter – version 2. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse rapport 2019/1

Rasmus Jakobsen
Seniorforsker
Geokemi
Christina Rosenberg Lynge
Laborant
Geokemi
Telefon91333558

Priser

Kontakt laboratoriet for oplysning om priser.