Dyb geotermi-portal

Portalen samler vores viden om geotermi, og her kan interessenter i geotermibranchen og myndighederne få et overblik over undergrundens beskaffenhed, de geologiske usikkerheder samt tætheden og kvaliteten af de geologiske data inden for det danske land- og nærkystområde.

I dyb geotermi-portalen finder du en række 3D-dybdekort over de geotermiske reservoirer og tematiske kort, som viser geologiske nøgleparametre og parametre af betydning for de geotermiske produktionsegenskaber. Portalen indeholder også en geologisk screening af undergrunden under 28 hovedsageligt byområder udvalgt i samarbejde med Energistyrelsen.

Du kan f.eks. få vist de geotermiske ressourcer i forskellige geologiske formationer og hente oplysninger om bl.a. tykkelse af reservoiret, temperatur og porøsitet.

Det første kort, du møder, er det geotermiske potentialekort. Kortet giver et bud på, hvor i undergrunden der forekommer lagpakker i dybdezonen 800–3000 meter, som indeholder sandstenslag med gode reservoiregenskaber. Kortet kan bruges til at rette de geotermiske aktiviteter mod de mest lovende områder og derved mindske risikoen for, at der investeres store millionbeløb i områder, der ud fra vores nuværende viden ikke egner sig til dyb geotermisk indvinding.

Endelig finder du en videoguide til portalen.

Lars Henrik Nielsen
Chefkonsulent
Hydrologi