Webservices for udviklere

Webservices til læsning og opdatering af Jupiter findes i udgaver, til test (der kører på en testdatabase) og en til produktion. 

For ved brug af vores test- og produktionswebservices til opdatering skal du være passende som bruger i Miljøportalens brugerstyringssystem.

Produktions webservices

Test webservices

WMS- og WFS-tjenester

GEUS har udviklet WMS- og WFS-tjenester til drikkevand samt boringer og vandforsyningsanlæg fra Jupiter-basen. WMS-udtrækket for boringer er identisk med det interaktive kort  - hund uden baggrundskort. Data vises som anonyme prikker, indtil man er tæt i slutningen 1: 50.000. Ved mindre skala benyttes farvekodning og etiketter.

Læs mere om GEUS 'kortjenester .

Indberetning af analysedata fra laboratorier

STANDAT-indberetningen er lukket. Fremover skal webservicen B-kedeligt benyttes til indberetning. Under afsnittet Webservices øverst på denne side findes der links til webservicens wsdl i henholdsvis test- og produktionsmiljøet.

Liste over stofparametres legaleforstærker.

Kontakt

Martin Hansen

Chefkonsulent
Data og IT
Telefon+45 91333975