Data gennem PCJupiter og PCJupiterXL

PCJupiter er både et dataformat og et program. Programmet PCJupiter er udviklet til at se boringsdata, der ligger på PCJupiter-formatet på en let og overskuelig måde.

Jupiter-data kan downloades som database i to forskellige udgaver:

  1.  PCJupiter
  2.  PCJupiterXL

PCJupiter indeholder oplysninger om boringer og boringsrelaterede data som geologiske beskrivelser, boringsopbygning, pejlinger m.v.

PCJupiterXL indeholder de samme oplysninger som PCJupiter samt oplysninger om vandforsyninger og grund- og drikkevandskemi.

Begge typer kan downloades som Access97, Access2000, FireBird/Interbase, MS SQL Server eller Oracle-databaseformaterne. De to Access-formater har en begrænsning, når det handler om, hvor store databaserne kan blive, så det er ikke muligt at downloade data for hele Danmark på disse formater.

PCJupiterXL-formatet blev til i forbindelse med strukturreformen, hvor GEUS PCJupiter-format blev udvidet til at kunne rumme de data, som GEUS overtog fra amterne. PCJupiterXL-formatet definerer den 'fællesoffentlige' del af Jupiter-databasen og vedligeholdes af GEUS for Danmarks Miljøportal. Ændringer til formatet vedtages i 'den miljøfaglige følgegruppe for grundvand' under Danmarks Miljøportal.

Download af data

Bjarni Pjetursson
Specialkonsulent
Geologisk Datacenter