Data gennem PCJupiter og PCJupiterXL

PCJupiter er både et dataformat og et program. Programmet PCJupiter er udviklet til at se boringsdata, der ligger på PCJupiter-formatet på en let og overskuelig måde.

Jupiter-data kan downloades som database i to forskellige udgaver:

  1.  PCJupiter
  2.  PCJupiterXL

PCJupiter indeholder oplysninger om boringer og boringsrelaterede data som geologiske beskrivelser, boringsopbygning, pejlinger m.v.

PCJupiterXL indeholder de samme oplysninger som PCJupiter samt oplysninger om vandforsyninger og grund- og drikkevandskemi.

Begge typer kan downloades som Access97, Access2000, FireBird/Interbase, MS SQL Server eller Oracle-databaseformaterne. De to Access-formater har en begrænsning, når det handler om, hvor store databaserne kan blive, så det er ikke muligt at downloade data for hele Danmark på disse formater.

PCJupiterXL-formatet blev til i forbindelse med strukturreformen, hvor GEUS PCJupiter-format blev udvidet til at kunne rumme de data, som GEUS overtog fra amterne. PCJupiterXL-formatet definerer den 'fællesoffentlige' del af Jupiter-databasen og vedligeholdes af GEUS for Danmarks Miljøportal. Ændringer til formatet vedtages i 'den miljøfaglige følgegruppe for grundvand' under Danmarks Miljøportal.

Download af data

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.