Adgang til data

Alle data (på nær personfølsomme oplysninger) er offentligt tilgængelige og gratis. Data er tilgængelige enten via denne hjemmeside, via download eller via webservices.

Søgning og visning af data

Du kan finde boringer og vandindvindingsanlæg via interaktivt kort, søgeformular eller Google Earth. Fra alle tre sider er der links til boringsdata, som vises i tabeller og i grafisk form.

Angående Google Earth

I Google Earth bliver boringer synlige, når man kommer ned på en afstand af ca. 5 km fra jordoverfladen. Under menupunktet 'Places' i venstre side kan visningen af forskellige typer af boringer slås til og fra. GEUS påtager sig ikke ansvar for de data, der stilles til rådighed, eller den anvendelse heraf, der måtte finde sted, ligesom eventuel brug/begrænsninger heri af software, som anvendes til at skaffe adgang til data, er GEUS uvedkommende.

I Internet Explorer kan det ske, at Google Earth ikke starter automatisk ved klik på linket ovenfor. I det tilfælde skal man gemme filen på sin harddisk og omdøbe den til jupiter.kml. Herefter kan man hente laget ind i Google Earth ved at dobbeltklikke på filen.

Google Earth kan downloades fra earth.google.com.

Download

Du kan gratis downloade data på det såkaldte PC Jupiter/PC Jupiter XL format. Ved download er tabellen DRWFirm tom.

Få mere information om download af data via PC Jupiter og PC Jupiter XL.

Adgang til Jupiter gennem webservices

Data i Jupiter kan både udtrækkes og opdateres gennem webservices. Det er via disse webservices, at programmer såsom Rambølls GeoGIS, KMD's Structura Miljø og Geokons GeoEnviron kan læse i og opdatere Jupiter.

Få adgang til webservices.

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.