Indberetning

Her kan du læse om, hvordan data indberettes til Jupiter-databasen.

Indberetning af boringer og pejlinger

Har du oplysninger om boringer med geologisk eller miljømæssig relevans, så skal de indberettes til GEUS’ Borearkiv. Læs mere på Borearkivets hjemmeside.

Har du vandstandspejlinger, kan disse afleveres som regneark til Borearkivet eller afleveres løbende til vores Sensornet-løsning.

Indberetning gennem Fællesoffentlig Jupiter

Fællesoffentlig Jupiter er et datasamarbejde målrettet den offentlige forvaltning, som gør det muligt at vedligeholde data i Jupiter-databasen ud fra en dataansvarsaftale. Typiske brugere er kommuner, regioner, laboratorier og entreprenører. Læs mere om samarbejdet på Miljøstyrelsens hjemmeside og i Jupitervejledningen.

Indberetning forudsætter, at man er part i datasamarbejdet, har fået adgang via Miljøportalens brugerstyringssystem og har installeret særlig software til skrivning mod GEUS’ webservices.

GEUS tilbyder desuden nogle få supplerende løsninger til fagsystemer med begrænset funktionalitet:

*Se GEUS’ tekniske beskrivelse af prøvegodkendelse.

**Se Vejledning om indberetning af DIADEM

Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på support@miljoeportal.dk.

Indberetning af øvrige grundvandsrelaterede data

GEUS driver og vedligeholder databaser relateret til grundvand med frivillig indberetningspligt. Alle kan få login til databaserne og bidrage med data.

  • Grundvandsrapporter er typisk indberettet af Miljøstyrelsen, kommuner, ingeniørfirmaer mv. og omhandler emner vedrørende grundvand og grundvandskortlægning.
  • Overfladenær geofysik (GERDA), der hovedsagelig er indsamlet under kortlægningen af områder med særlige drikkevandsinteresser og den nationale grundvandskortlægning. Desuden indeholder den loggerdata indsamlet af GEUS og rådgivende ingeniørfirmaer i undersøgelsesboringer og vandforsyningsboringer.

Vandforsyningernes indberetning

Almene vandforsyninger skal årligt indberette oplysninger om status for anvendelse af de boringer der er knyttet til den almene vandforsyning. Indberetning sker via en blanket på virk.dk. Blanketten vedligeholdes af Miljøstyrelsen.

Se Danmarks Miljøportals Webinar om ny blanketløsning til indberetning af boringsstatus

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.