Indberetning

Fra disse web-sider er det muligt at opdatere data direkte i Jupiter-databasen.

Opdatering af Jupiter

For at få adgang til dette, skal man først tildeles rettigheder i Miljøportalens brugerstyringssystem. For medarbejdere i kommuner, regioner og miljøministeriet sker dette i deres respektive IT-organisation. Andre brugere kan i særlige tilfælde også få tilladelse til at redigere. Dette gælder f.eks. for laboratorier, der indberetter analysedata elektronisk til Jupiter-databasen.

Adgang til fagsystemer.

Vandforsyningernes indberetning

Webformular til vandforsyningernes indberetning af boringstilknytning, boringsanvendelse og lukning af boringer og kommunal frigivelse af data.

Indtastning af oppumpede vandmængder

Denne web-side er primært til brug for kommunerne, når de årlige indberetninger fra vandværkerne af oppumpede vandmængder skal indtastes.

Der logges på siden ved hjælp af Miljøportalens brugerstyringssystem. Det er kun muligt at indtaste oppumpede vandmængder for de anlæg, der ligger i den kommune, du er tilknyttet.

Angiv anlægsid i feltet eller lad det stå tomt for at få en liste over anlæg i din kommune.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Indtastning af oppumpede vandmængder

Det blev besluttet til grundvandsfølgegruppemødet i Danmarks Miljøportal d. 22.01.2020, at der skal lukkes for webformularerne "Indtastning af oppumpede vandmængder" og ”Indtastning af pejlinger”. Lukningen sker 1/8 2020.

Læs nyheden på Danmarks Miljøportals hjemmeside

 

Indberetning af STANDAT filer

STANDAT-indberetningen er lukket. Fremover skal web servicen, B-boring, benyttes til indberetning. Under menupunktet ’Udviklere’, i afsnittet Web services, findes links til web servicens wsdl i henholdsvis test- og produktionsmiljøet.

Godkendelse af vandprøver fra analyselaboratorierne

Når et analyselaboratorium har indlæst data med analyser af vandprøver, kan medarbejdere i kommunen / miljøministeriet godkende disse data til offentliggørelse. Der er separate web-sider for rentvandsprøver og råvandsprøver / grundvandsprøver.

På web-siden, der omhandler rentvandsprøver, kan man se hvilke rentvandsprøver (drikkevandskontrol), der er indlæst i Jupiter, men som endnu ikke er godkendt af kommunen til offentliggørelse. Rentvandsprøverne er grupperet efter hvilket anlæg, de er taget på.

Tilsvarende kan man på web-siden, der omhandler råvandsprøver / grundvandsprøver, se hvilke råvandsprøver (boringskontrol), der er indlæst i Jupiter-databasen, men som endnu ikke er godkendt af kommunen/miljøcentret til offentliggørelse.

På de to web-sider er det muligt at godkende eller afvise de pågældende prøver. Godkendte prøver vil blive offentligt tilgængelige, og kan ses i kommunens lokale system, på GEUS' hjemmeside og Danmarks Miljøportal.

Andre webformularer

Vejledning om indberetning af DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. 

Registrering af Diadem oplysninger.

Lokaliseringer / boringer

Vejledning i lokalisering af boringer og bestilling af nyt DGUnr via Borearkivet.

Andre vejledninger

Vejledning i prøvegodkendelse. Denne vejledning beskriver kun den tekniske del af prøvegodkendelsen.

Kontakt

Martin Hansen

Martin Hansen

Chief Consultant
Data and IT
Telefon+45 91333975