Indberetning

Fra disse websider er det muligt at opdatere data direkte i Jupiter-databasen.

Opdatering af Jupiter

For at få adgang til dette skal man først tildeles rettigheder i Miljøportalens brugerstyringssystem. For medarbejdere i kommuner, regioner og miljøministeriet sker dette i deres respektive it-organisation. Andre brugere kan i særlige tilfælde også få tilladelse til at redigere. Dette gælder f.eks. for laboratorier, der indberetter analysedata elektronisk til Jupiter-databasen.

Adgang til fagsystemer (Danmarks Miljøportal).

Vandforsyningernes indberetning

Vandforsyningernes indberetning af boringsanvendelse er pr. 1/1 2022 flyttet til Virk.dk.
Kommunernes frigivelse af data sker som hidtil via dette link.

I perioden 1 januar – 31 januar har du mulighed for indberetning af boringsstatus for det foregående år og sker på siden www.virk.dk.

Vejledning til indberetning

Miljøstyrelsens vejledning til indberetninger kan findes på linket: Vejledning til indberetning

Se Danmarks Miljøportals videoguide til vandforsyningernes indberetning på linket nedenfor:
Webinar om ny blanketløsning til indberetning af boringsstatus

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på mail: support@miljoeportal.dk

Godkendelse af vandprøver fra analyselaboratorierne

Når et analyselaboratorium har indlæst data med analyser af vandprøver, kan medarbejdere i kommunen/miljøministeriet godkende disse data til offentliggørelse. Der er separate websider for rentvandsprøver og råvandsprøver/grundvandsprøver.

På websiden, der omhandler rentvandsprøver, kan man se, hvilke rentvandsprøver (drikkevandskontrol) der er indlæst i Jupiter, men som endnu ikke er godkendt af kommunen til offentliggørelse. Rentvandsprøverne er grupperet efter, hvilket anlæg de er taget på.

Tilsvarende kan man på websiden, der omhandler råvandsprøver/grundvandsprøver, se hvilke råvandsprøver (boringskontrol) der er indlæst i Jupiter-databasen, men som endnu ikke er godkendt af kommunen/miljøcentret til offentliggørelse.

På de to websider er det muligt at godkende eller afvise de pågældende prøver. Godkendte prøver vil blive offentligt tilgængelige og kan ses i kommunens lokale system, på GEUS' hjemmeside og Danmarks Miljøportal.

Andre webformularer

Vejledning om indberetning af DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. 

Registrering af Diadem-oplysninger.

Lokaliseringer/boringer

Vejledning i lokalisering af boringer og bestilling af nyt DGU-nr. via Borearkivet.

Andre vejledninger

Vejledning i prøvegodkendelse. Denne vejledning beskriver kun den tekniske del af prøvegodkendelsen.

Bjarni Pjetursson
Specialkonsulent
Geologisk Datacenter