Undergrundsdata fra Grønland

Undergrundsportalen for Grønland

Her finder du oplysninger om boringer samt geofysiske og geokemiske undersøgelser, der er indsamlet gennem mange års olieefterforskning og relaterede videnskabelige undersøgelser i Grønland.

Efterforskningsboringer og videnskabelige boringer udført af GEUS

  • 2D seismiske undersøgelser og linjer
  • 3D seismiske undersøgelser
  • CSEM undersøgelser
  • Geokemi af olie/gas-udsivninger

Data kan vises med forskellige baggrundskort.

 

Undergrundsportalen for Grønland

 

Seismiske data og data vedrørende efterforskningsboringer i
Grønland kan downloades gratis fra

 

Greenland National Petroleum Data Repository (GNPDR)

Undergrundsarkivet