Job og karriere

Vores arbejdskultur

Der er gode grunde til, at du skal vælge et arbejdsliv i GEUS.

I GEUS arbejder du sammen med dygtige og engagerede mennesker, der bidrager til og understøtter arbejdet med geologisk viden og forskning, så GEUS fortsat kan drive geologisk forskning frem til højeste internationale niveau. Vi stiller data og viden til rådighed samt rådgiver myndigheder og erhverv, og vores arbejde understøtter blandt andet den grønne omstilling. Det er med til at gøre vores arbejde meningsfuldt og spændende.

Vi er ambitiøse – og selvom vi har travlt, hjælper vi hinanden til at sikre høj kvalitet i løsningen af vores opgaver. For vi tager ansvar for os selv, men også for hinanden. Samarbejde og sparring er generelt kendetegnende for arbejdet i GEUS, og da vi er en international og alsidig medarbejderskare, så er det i udpræget grad nyttigt, at vi bruger hinanden og taler sammen på tværs. Vores mangfoldighed er værdifuld og styrker GEUS som helhed ved eksempelvis at give adgang til forskellige perspektiver og vinkler.

Vi har det godt sammen – også udenom det faglige. Det er givtigt både fagligt og på et personligt plan, for det lægger et godt grundlag for en konstruktiv og tillidsfuld dialog. Vi stræber efter at gøre hinanden bedre, og vi respekterer hinandens fagligheder og tid. Det gør GEUS til et rart sted at være.

Vi er stolte af en arbejdskultur, hvor tillid og fleksibilitet er nøgleord – også når det handler om hvor og hvornår vi arbejder. I GEUS understøttes medarbejdernes generelle trivsel ved at give den enkelte plads til og mulighed for at skabe balance mellem liv og arbejde. Vi har stor forståelse for, at alle har forpligtelser og interesser uden for arbejdspladsen.

Vi prioriterer højt, at du som nyansat får et godt og grundigt introduktionsforløb. Læs eventuelt mere om at være ny i GEUS, ved at klikke på siden Din første tid i GEUS.

Karriereveje

Den videnskabelige stillingsstruktur

undefined

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. Der er således basis for at forfølge en forskerkarriere i GEUS.
Med en kandidatgrad og måske et kort job som videnskabelig assistent har man mulighed for en 3-årig uddannelsesstilling som ph.d.-studerende. En færdig ph.d. kan have projektansættelser som post.doc. eller videnskabelig assistent, inden en stilling som forsker eller projektforsker. Efter 3-4 år skal man have kvalificeret sig til seniorbedømmelse.

Kravene for forskerstillinger ved GEUS fastsættes ved cirkulære om stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere ved GEUS. Stillingsstrukturen for GEUS følger den videnskabelige stillingsstruktur for universiteterne med hensyn til videnskabeligt niveau. Det vil sige, at man kvalificerer sig til stillinger begge steder. Dertil kommer stillingen som seniorrådgiver, der er en særlig stilling inden for GEUS' stillingsstruktur.

Dokumenter

 

AC-stillinger ved siden af den videnskabelige stillingsstruktur

undefined

GEUS tilbyder muligheder for at forfølge en akademisk karriere og udvikle særlige kompetencer inden for forskellige fagområder. Det er også muligt at gå fra en forskerstilling til en stilling ved siden af den videnskabelige stillingsstruktur, hvor medarbejderen stadig kan anvende sine faglige kundskaber.

 

Faggrupper i GEUS

undefined

GEUS beskæftiger mange geologer og geofysikere, som navnet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland antyder, men også ingeniører, geografer og biologer.

Der skal mange forskellige faggrupper til for at GEUS kan løfte sine mange og komplicerede opgaver. Her arbejder bl.a. teknikere, laboranter, tegnere, dataloger, it-medarbejdere, administratorer, logistik-folk. Der er ikke altid en bestemt uddannelse, der giver kompetencerne til et job. Den uddannelsesmæssige baggrund kan være forskellig, den arbejdsmæssige erfaring kan være forskellig. Medarbejdere ved GEUS får mulighed for at udvikle sig i et samspil mellem lyst og evner og GEUS' behov.


Projektledervejen

undefined

GEUS er en institution, hvor der arbejdes meget med og i projekter. GEUS tilbyder derfor projektlederkurser på forskellige niveauer (PL1, PL2 osv.). Projektlederkurserne vil ikke kun øge medarbejdernes kompetencer, men kan også gøres til en anerkendt karrierevej. Når man har gennemført PL2, vil man kunne starte på en international certificering i projektledelse (IPMA).

Alle der arbejder med projekter - som projektdeltager eller som projektleder - vil blive tilbudt PL1. De øvrige moduler i projektledelse vil være for de medarbejdere der arbejder med større projekter, eller hvor udvikling af kompetencerne omkring projektledelse kan være en karrieremulighed for den pågældende.

Projektledere hos GEUS vil efter deltagelse i PL1 og PL2 ikke alene kende basale projektledelses­værktøjer, men vil også virkelig kunne bruge dem. De vil have øget fokus på - og bedre bestride - de mange andre kompetencer der er nødvendige i god, professionel projektledelse (motivation, at tage ledelse, konflikthåndtering, facilitering mv.).

 

Uddannelse

Forskeruddannelse

GEUS deltager i forskeruddannelse ved at tilbyde forskningsprojekter med vejledning på bachelor-, speciale- og ph.d.-niveau. Medarbejdere ved GEUS vejleder studerende ved KU, DTU, AU mfl. inden for de fagområder GEUS beskæftiger sig med. GEUS ansætter en del studerende i studierelevante jobs.

 

Elevpladser

Af andre uddannelser tilbyder GEUS elevpladser til f.eks. kontorelever, laborantelever og it-support-elev. Elevpladserne annonceres ligesom alle andre job i GEUS her på siden og portalen www.job-i-staten.dk 

Scholars at Risk

GEUS støtter Scholars at Risk, som er et internationalt netværk, der arbejder for at beskytte forfulgte forskere og advokere for akademisk frihed.

SAR logo

 

Forpligtelse til at overholde det europæiske charter og adfærdskodeks

GEUS har tilsluttet sig EU-Kommissionens charter for forskere og adfærdskodeks for rekruttering af forskere.

Charteret og adfærdskodekset udstikker standarder for etik og faglighed, rekruttering og udvælgelse, arbejdsforhold, forskning og karriereudvikling.

GEUS udformede i 2018 en Human Resources Strategy for Researchers and Action Plan (HRS4R) 2018-2020 baseret på disse principper.

EU-Kommissionen tildelte derfor GEUS deres HR Excellence in Research Award.

EURAXESS er et europæisk initiativ, der promoverer charteret og kodeksen og leverer information og tjenester til forskere.

HR Excellence Logo