Statistik vedrørende whistleblowerordningen i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

0

0

0

0