GEUS' værdier

GEUS' værdisæt består af fire værdier. Værdisættet blev udarbejdet og vedtaget i 2021.

Frihed under ansvar

Vi har størst mulig frihed inden for rammerne af mål, strategier og ressourcer. Vi har indflydelse på planlægning og udførelse af eget arbejde. Vi har tillid til og respekt for hinanden. Vi tager ansvar for vores opgaver og samarbejdsrelationer. Vi overholder aftaler og har blik for helheden.

Samarbejde

Vi samarbejder og bruger hinandens kompetencer på tværs. Vi har en konstruktiv og tillidsfuld dialog. Vi respekterer hinandens fagligheder og tid. Vi stræber efter at gøre hinanden gode og er åbne for, at input fra andre kan gøre vores idé, projekt eller produkt bedre.

Fremragende forskning og faglighed

Vi producerer og publicerer geovidenskabelig forskning på højeste niveau. Vi yder rådgivning, der bygger på data, tværfagligt samarbejde og forskningsbaseret ekspertviden. Vi prioriterer tid til faglig fordybelse, videndeling og kompetenceudvikling. Vi er innovative og kreative i vores tilgang til projektudvikling

Udsyn og udvikling

Vi er åbne og orienterer os mod vores omverden. Vi er fremsynede og har blik for tendenser og forandringer. Vi driver og understøtter en global udvikling, som er innovativ og ansvarlig. Vi er opsøgende i forhold til projekter, samarbejder og netværk både nationalt og internationalt, hvor vi bidrager med ny viden til kvalificerede løsninger og beslutninger.