GEUS' organisering

GEUS er organiseret med en bestyrelse og direktion, fire administrative afdelinger samt 10 forskningsafdelinger, der er ledet af statsgeologer og inddelt under fem programområder. Klik på afdelinger og områder for at læse mere. 

Organisationsdiagram BestyrelseDirektionDatasikkerhedDirektionPresse og KommunikationØkonomi og KontraktjuraLogistik og SikkerhedData og kortVandressourcerEnergiMineralske RåstofferNatur og klimaData og ITGeokemiGeofysikPetrologi og MalmgeologiGlaciologi og KlimaHydrologiReservoirgeologiMaringeologiGrundvands- og Kvartærgeologisk KortlægningStratigrafi