Logistik og Sikkerhed

I Afdeling for Logistik og Sikkerhed har vi ansvaret for datasikkerhed samt driften af GEUS’ lejemål i København, Rødovre, Aarhus og Nuuk. Vi har ansvaret for arbejdsmiljøet på GEUS og rummer en række interne servicefunktioner.

Datasikkerhed

Datasikkerhed er en enhed, der bl.a. har til opgave at tilse, at GEUS opretholder et sikkerhedsniveau, der understøtter GEUS’ forpligtelser og ambitioner som førende center for geologisk forskning, rådgivning og dataarkivering for Danmark og Grønland. Enheden sikrer bl.a. GEUS’ efterlevelse af ISO 27001, udfører risikoanalyser og varetager kontakten til Rigsrevisionen, Center for Cybersikkerhed og andre interessenter på datasikkerhedsområdet. 

Grønlandsudrustnings- og prøvemagasinenheden

I enheden tager vi os af den logistiske planlægning af GEUS' feltarbejde, primært i Grønland, herunder anskaffelse og vedligeholdelse af feltudstyr, og af registrering og administration af geologisk prøvemateriale inkl. betjening af interne og eksterne brugere.

Betjentstuen

Vi arbejder med varemodtagelse, biler, intern postservice, indkøb og administration af kontormaterialer og møbler, og dermed administration af statens indkøbsaftaler på området, fremstilling af rapporter m.m., farvekopiering og affaldshåndtering, samt yder praktisk assistance af mange slags.

Henrik Spanggård
Logistikkoordinator
Logistik og Sikkerhed
Telefon20853379

GEUS BOREKERNELAGER

Hørsvinget 1-3
2630 Tåstrup
Danmark

Telefon: 20 12 61 39