Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling i GEUS

GEUS arbejder for at fremme ligestillingen, og GEUS har særligt fokus på kønsmæssig ligestilling i alle medarbejdergrupper og på alle niveauer (medarbejder, leder og bestyrelse) i organisationen.

Handlingsplanen for 2022-2026 beskriver de indsatsområder, som GEUS vil arbejde med for at fremme kønsmæssig ligestilling i GEUS. I handlingsplanen indgår konkrete aktiviteter og initiativer for perioden 2022-2026 med henblik på at styrke ligestillingsindsatsen i GEUS, så ligestilling i endnu højere grad bliver en integreret del af vores processer, tænkning og
ageren.