GEUS' bestyrelse

GEUS' bestyrelse varetager den overordnede ledelse og fastsætter de generelle retningslinjer for GEUS' organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Herunder indgår de bl.a. resultatkontrakter med ministeren og godkender budgetter. Medlemmerne repræsenterer forsknings- og erhvervsmæssig indsigt inden for GEUS’ kerneområder, som fastsat i Lov om GEUS

GEUS’ bestyrelse 2021-2024

Professor Minik Rosing, Københavns Universitet (formand)

Professor Claus Beier, Københavns Universitet

Professor Christine Schøtt Hvidberg, Københavns Universitet

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet

Direktør R&D Jesper Sand Damtoft, Aalborg Portland

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

Anne Lawaetz Arhnung

Lektor Philip Loldrup Fosbøl, DTU

Direktør Mette Skarregaard Pedersen, ASIAQ

 

Medarbejderrepræsentanter

Laboratoriefuldmægtig Anette Ryge, GEUS

Seniorforsker Bodil W. Lauridsen, GEUS

 

Tilforordnede medlemmer

Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen

Vicedirektør Isabelle Navarro Vinten, Miljøstyrelsen

Helle Dybdal Skou
Direktionssekretær
Direktionssekretariatet
Telefon91333407