Din første tid i GEUS

For at sikre at du som ny medarbejder i GEUS får en god opstart, kommer du igennem et forløb og en række aktiviteter, du kan læse mere om her på siden.

Inden opstart

Inden din første arbejdsdag i GEUS, vil du modtage en velkomstmail med informationer om GEUS, din første dag og introduktionsprogrammet.

I velkomstmailen vil der være vedlagt en plan, så du kan få overblik over de aktiviteter og områder, som du bliver introduceret til i løbet af de første fem dage. Derudover er der i mailen bl.a. links til GEUS’ strategiværdierligestillingspolitik og -handlingsplan.

Introduktionsprogram

Som ny medarbejder i GEUS kommer du igennem et introduktionsprogram, der skal sikre, at du får en god opstart og kommer godt ind i de nye opgaver.

Den første dag vil der normalt blive serveret fælles morgenmad i afdelingen, og efterfølgende vil der være en rundvisning, hvor relevante personer og afdelinger introduceres. Du vil også få tilknyttet en kollega den første dag, som skal være introansvarlig. Den introansvarlige vil hjælpe med de praktiske forhold ved opstarten og være din sparringspartner.

I løbet af de første fem dage vil du blive introduceret til dine arbejdsopgaver, flexordning, tidsregistrering mv. Du vil desuden i forbindelse med hele introduktionsprogrammet få kendskab til følgende områder:

introduktionsprogram

 • Under Organisation og kultur vil du opnå kendskab til GEUS’ vision, mission og strategi. Du introduceres også til GEUS’ værdier og ledelsesgrundlag.
 • Et andet vigtigt område er Sikkerhed og beredskaber, som indbefatter viden om informationssikkerhed, GDPR og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder beredskaber, instrukser og vejledninger.
 • Netværk handler bl.a. om, at du skal introduceres til de nærmeste kollegaer samt andre relevante afdelinger og personer i GEUS.
 • Under Systemer introduceres du til mTIME, WorkZone, intranettet, Campus mv.
 • Organisationens Politikker og retningslinjer er vigtige at kende, og derfor skal du introduceres til relevante politikker og retningslinjer såsom personale-, ligestillings- og arbejdsmiljøpolitikken.
 • Under Arbejdsområde introduceres du til dine arbejdsopgaver. Det indbefatter også en forventningsafstemning med din leder i forhold til kompetencer.
 • Du vil blive introduceret til Afdelingen og evt. programområdet. Derudover skal du have kendskab til afdelingens arbejdsprogram og igangværende projekter.
 • Informationer om fleksordning, ferie, sygemelding, kompetenceudvikling mv. i forbindelse med Ansættelsesforholdet vil også være en del af introduktionsprogrammet.

Du kan læse mere om introduktionsprogrammet i vores tjekliste til modtagelse af nye medarbejdere.

Kurser

I forbindelse med introduktionsprogrammet skal du igennem følgende online kurser i Campus inden for de første to måneder:

 • Introduktion til databeskyttelse
 • Informationssikkerhed for alle 
 • God adfærd i det offentlige 2018 
 • Kodex VII - Syv pligter 
 • Introduktion til Journalisering 

Derudover anbefaler HR, at du også tager disse e-læringskurser:

 • Grundlæggende projektmetode
 • Pas på hinanden - undgå seksuel chikane 

Introansvarlig

Du vil få tilknyttet en kollega, der skal være introansvarlig. Den introansvarlige vil være behjælpelig med de praktiske forhold ved opstarten, herunder introducere dig til intranettet, politikker, retningslinjer mv. Den introansvarlige skal ligeledes bidrage med faglig støtte og sparring samt sørge for, at du får en introduktion til udvalg, klubber, foreninger og andre sociale aktiviteter i GEUS. 

Foruden den introansvarlige kan der udpeges en mentor. Mentoren skal ligesom den introansvarlige bidrage med faglig støtte og agere sparringspartner.

Prøvetidssamtale

Efter cirka 2 måneders ansættelse ved GEUS vil du have en prøvetidssamtale med din leder. Samtalen skal afdække din opstart, samt hvorvidt ansættelsen forløber tilfredsstillende både for dig og din leder.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores opstart og introduktionsprogram, kan du kontakte os her.