GEUS' strategi

GEUS’ bestyrelse fastsætter de generelle retningslinjer for organisationen samt dens langsigtede virke og udvikling. Det er således GEUS’ bestyrelse, som fastlægger og godkender institutionens strategiske grundlag. Se GEUS' aktuelle strategi herunder.