Arbejdsprogrammer

Arbejdsprogrammerne indeholder en beskrivelse af GEUS' aktiviteter og mål for det angivne år.

GEUS' arbejdsprogrammer beskriver de aktiviteter og mål, der forventes indfriet det pågældende år. GEUS' bestyrelse udarbejder de etårige arbejdsprogrammer, som udstikker retningslinjer for arbejdsopgaver, tilhørende målsætninger samt ressourcetildelinger. Arbejdsprogrammerne er udarbejdet på grundlag af GEUS' firårige resultatkontrakter/-planer med ressortministeriet.

Fra 2020 er det valgt at samle den firårige resultatplan med de etårige arbejdsprogrammer til ét dokument.