Historiske ekspeditionsfilm fra Grønland

Film fra historiske geologiske ekspeditioner til Grønland er blevet digitaliseret og senere klippet og redigeret til små udvalgte videoer. De fire film kan ses på Geocenter Danmarks filmkanal Underground Channel.

Arktisk udforskning

Det historiske arkiv ved GEUS indeholder tusindvis af fotos og film fra tidligere ekspeditioner til Grønland.

Det er en historisk dokumentation af den geologiske udforskning af dette store arktiske land. Nogle af disse optagelser er blevet digitaliseret for at gøre dem tilgængelige for et større publikum.
 

Se filmen på Underground Channel her

Organisering af den geologiske kortlægning af Nordgrønland

Systematisk geologisk kortlægning af Nordgrønland blev udført af GEUS over en femårsperiode fra 1978-1980 og igen fra 1984-1985. Arbejdet blev logistisk støttet fra større baselejre etableret i de fjerntliggende, øde landskaber.

Se hvordan geologerne arbejder og oplev det daglige liv i en baselejr.

Se filmen på Underground Channel her

Olieundersøgelser i Nordgrønland i 1985

I 1980'erne søgte geologer efter energi over hele verden, og i 1984 blev de første systematiske oliegeologiske undersøgelser påbegyndt i Nordgrønland for at kortlægge kulbrintepotentialet.

I løbet af sommeren 1984 og 1985 borede geologer kerner fri fra undergrunden og kortlagde geologien, for at søge efter tegn på olie. 

Se filmen på Underground Channel her

Leg med flag

Hans Ø er en lille ø, der ligger midt i Nares Strædet mellem Grønland og Canada. Der er ikke truffet nogen afgørelse om, hvem der har suveræniteten over øen. 

Grønlandsminister Tom Høyem besøgte i 1984 GEUS´ geologlejr i Nordgrønland for at følge de geologiske kortlægningsaktiviteter. Under hans ophold besøgte ministeren Hans Ø for at markere, at han betragtede øen som dansk/grønlandsk territorium. I 2018 har Danmark, Grønland og Canada nedsat en arbejdsgruppe til løsning af suverænitetsspørgsmålet.

Se filmen på Underground Channel her