Spinel

Sukkerkornet bjergart af rød spinel fra Qaqqatsiaq 40 km øst for Qeqertasuatsiaat. Foto: Jakob Lautrup

Farve

Rød. Mineralet spinel kan variere i farverne rød, grøn, blå, pink, brun, sort og farveløs.

Hårdhed

7,5–8

Beskrivelse

Spinelgruppens mineraler krystalliserer kubisk og har ofte veludviklede krystaller. Smykkestenen her er fra en lokalitet 40 km øst for Qeqertarsuatsiaat. Den består af en tæt bjergart af røde sukkeragtige korn af spinel og glimmermineralet phlogopit.

Når der er tale om transparente krystaller, kan spinel optræde i klare farver, som er attraktive som smykkesten. Transparent rød spinel er dog ikke fundet i Grønland.

Forekomst

I Grønland findes rød spinel mange steder i området omkring Qeqertarsuatsiaat i et 3 milliarder år gammelt anorthositkompleks. Anorthosit er en hvid, magmatisk bjergart, som består af mineralet plagioklas i feldspatgruppen.

Opdagelse

Forekomsterne af spinel blev fundet af GEUS i 1970-73 under arbejdet med den geologiske kortlægning. 

Stenens kemi

Mineraler fra spinelgruppen er oxider med forskellige metaller.

Den røde farve skyldes indhold af metallet krom, som med forskellig mængde giver den røde spinel forskellig farveintensitet.