Jaspis

Farve

Rød, brun eller grøn

Hårdhed

7

Beskrivelse

Jaspis er navnet på den tætte varietet af mikroskopiske kvartskrystaller, som danner massive ensartede bjergarter. Jaspis minder en del om flint og har faktisk de samme egenskaber ved f.eks. fremstilling af brugsgenstande.

Forekomst

I Grønland findes jaspis i løse moræneaflejringer langs kanten af Indlandsisen i Sydvestgrønland. Ved undersøgelserne af jernmalmsforekomsten i Isukasia i Nuukområdet fandt Kryolitselskabet Øresund løse sten af en rød jernmalm, der bestod af vekslende lag af jernmineralet hæmatit og jaspis.

Opdagelse

Jaspis er en af de ældste kendte smykkesten og er omtalt i både assyriske, græske, ægyptiske og japanske kilder. Stenen har været kendt i Grønland af geologer i det sidste århundrede.

Stenens kemi

Jaspis er en varietet af calcedon. Rød jaspis har et højt indhold af jernoxid.

Smykkestenen på billedet er fundet i moræneaflejringer foran Arsuk bræ nord for Ivittuut i 1970 af det canadiske mineselskab Renzy Mines Ltd. Foto: Jakob Lautrup