Nuummit

Nuummit
To varianter af nuummit – den ene med gule reflekser og den anden med blå. Foto: Jakob Lautrup

Farve

Brun til sort

Hårdhed

6

Beskrivelse

Et særligt kendetegn ved nuummit er de farvede reflekser, som først kommer frem ved polering. De skyldes et mineralogisk fænomen kaldet iridescens. Refleksernes farve varierer oftest fra gylden til blå, sjældnere fra violet til grøn og orange til rødlig med op til flere millimeter brede lameller. Den polerede smykkesten med rødgule reflekser minder om gløderne i et lejrbål

Forekomst

Smykkestenen findes i store dele af Nuuk-området, hvor den forekommer i mere end 3 milliarder år gamle lavabjergarter. I terrænet adskiller stenen sig ikke fra andre mørke bjergarter af amfibolit.

Opdagelse

Nuummit blev fundet af GEUS (Peter Appel) på øen Simiutaa 30 km syd for Nuuk i 1982. De særlige smykkestenskvaliteter blev først opdaget under mikroskop ved efterfølgende laboratorieundersøgelser. Stenen fik i første omgang navnet ’nuukit’, men det blev senere ændret til ’nuummit’, som betyder 'kommer fra Nuuk'. En tilsvarende bjergart fra Nuuk-området blev indsamlet allerede i 1810 af den tyske mineralog K.L. Giesecke og dens iridescens omtalt af Ove B. Bøggild fra Geologisk Museum i 1905.

Stenens kemi

Nuummit er en bjergart bestående af mineralerne gedrit og anthophyllit fra amfibolgruppen, som består af magnesium, jern, aluminium, silicium og vand.

Nuummite Nuuk A/S

Den tidligere Nuuk Kommune etablerede et selskab, Nuummite Nuuk A/S, som fik rettigheder til at efterforske og markedsføre nuummit som smykkesten internationalt. Selskabet indsamlede 1200 kg sten, uddannede stenslibere og etablerede et slibeværksted i Nuuk med 3–4 medarbejdere og en guldsmed tilknyttet. I 1986 blev stenen præsenteret i Grønland, og i de efterfølgende år først i Danmark og så internationalt. Projektet blev siden stoppet, men nuummit er fortsat en af de mest populære smykkesten i Grønland.