Grønlandsk månesten

Grønlandsk månesten fra Kuunaat-fjeldet. Foto: Jakob Lautrup

Farve

'Mælket' med blålig glasglans og perlemorsglans på spalteflader.

Hårdhed

6

Beskrivelse

Grønlandsk månesten er et feldspatmineral med det mineralogiske navn orthoklas. Grønlandske månesten er ikke det samme som konventionelle månesten. Grønlandsk månesten har sit skær på grund af den effekt, der kaldes labradorisering. Labradorisering skyldes særlig lysbrydning pga. mikroskopiske kemiske forskelle i mineralet og omtales også som kryptoperthit.

Cabochonslibning egner sig godt til månesten, fordi slibningen øger den overflade, der viser labradoriseringseffekten. Grønlandske månesten har typisk blålige og gullige nuancer i skæret, lidt afhængig af orienteringen i cabochonslibningen.

Forekomst

Den grønlandske månesten findes i Gardarintrusionerne i Sydgrønland. Især forekomsten af syenit i Igalikukomplekset er i dag en stor ressource af grønlandsk månesten for de lokale stenslibere og mineraljægere.

Opdagelse

Den grønlandske månesten har været kendt siden den tyske mineralog K. L. Gieseckes rejser i begyndelsen af 1800-tallet. Det gælder især forekomsten ved Kuunnaat nær Ivittuut, som han besøgte 13. august 1809. Da den danske geolog N.V. Ussing besøgte Sydgrønland ca. 100 år senere, bemærkede han, at samtlige af Sydgrønlands Gardarintrusioners syenitter gemte på store mængder grønlandsk månesten.

Stenens kemi

Feldspatmineralet orthoklas består af kalium, aluminium og silicium.

Gardarintrusioner

Gardarintrusionerne er dannet i en periode i Grønlands geologiske dannelsesforløb, hvor smeltede stenmasser nåede Jordens overflade, og hvor der var mange jordskælv. Gardarperioden strækker sig fra for ca. 1100 mio. år til for 1400 mio. år siden.