Geofysiske metoder

Den vigtigste geofysiske metode brugt i Afdeling for Geofysik er den seismiske metode. Afdelingen har stor ekspertise i både indsamling, behandling og tolkning af seismiske data.

Gennem mange år har afdelingen opbygget en stor ekspertise med hensyn til indsamling af seismiske data både igennem egne seismiske undersøgelser fx i forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet eller som rådgiver for private aktører både med hensyn til selve dataindsamlingen både til lands og til vands, men også i forbindelse med viderebehandling (processering) og modellering af data.

Afdelingen har arbejdet med indsamling af både refleksionsseismiske såvel som refraktionsseismiske data. Igennem DANSEIS-samarbejdet med Københavns Universitet og Aarhus Universitet har afdelingen adgang til refraktionsseismisk udstyr.

I samarbejde med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet og i Geocenter regi indgår det refleksionsseismiske udstyr anskaffet under Kontinentalsokkelprojektet i en fælles instrumentpulje. Udstyret er specielt designet til at kunne indsamle seismiske data i isfyldt farvand, men er meget fleksibelt så det kan indgå i mange sammenhænge, hvor refleksionsseismiske data skal indsamles.

Afdelingen råder over up-to-date software samt erfarne medarbejdere til processering, modellering og tolkning af seismiske data.

Thomas Funck
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Bjørn Henning Heincke
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner