Sedimentlaboratorium

GEUS tilbyder analyser i vores sedimentlaboratorium, som arbejder efter Dansk Standard.

GEUS´ sedimentlaboratorium har mange års erfaring med sedimentanalyser i forbindelse med råstofundersøgelser, forureningsundersøgelser og undersøgelser af grundvand samt klimasignaler gemt i geologiske lag. Arbejdet foregår hovedsagelig i forbindelse med store forskningsprojekter, men laboratoriet løser også opgaver på kommercielle vilkår.

Kontakt os for at høre nærmere om vores ekspertise.

Analyser og prøvebearbejdningen er standardiseret, og udføres efter Dansk Standard. Analyseresultaterne bliver afrapporteret, hvor rapporteringsform aftales med rekvirenten. Laboratoriet deltager i årlige ringtest af sigteanalyser, hydrometeranalyser og glødetabsbestemmelser.

Vi tilbyder følgende analyser:

  • Sigteanalyse
  • Vandindhold
  • Glødetab
  • Kornstørrelsesanalyse - hydrometeranalyser
  • Kornstørrelsesanalyse - Malvern

Vi deltager årligt i Vejdirektoratets Ringprøvning m.h.t. bestemmelse af kornstørrelsesfordeling ved sigtning og hydrometeranalyse samt glødetabsbestemmelse.

Sigteanalyse

Sigteanalyse

Pernille Stockmarr
Laborant
Geokemi
Telefon91333576
Christina Rosenberg Lynge
Laborant
Geokemi
Telefon91333558

Priser

Kontakt laboratoriet for oplysning om priser.