Brøndboreruddannelsen og borefirmaer med A-Bevis

Her finder du oplysninger om brøndboreruddannelsen og finder en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis.

I Danmark udfører private brøndborerfirmaer borearbejdet, når der skal bores i jordlagene efter drikkevand, råstoffer, jordvarme, geotekniske boringer m.m. Ifølge Bekendtgørelse om boringer og brønde på land er firmaerne pligtige til at udtage jordprøver fra materialet, som bores op.

Uddannelse i korrekt indberetning og prøvetagning fås på et brøndborerkursus via Byggeriet Uddannelser, og som bevis for bestået kursus modtages et A-bevis eller et B-bevis afhængig kursets indhold.

Uddannelsen er for ledere og medarbejdere i virksomheder der udfører, vedligeholder og foretager sløjfning af boringer på land.

Ledere i disse virksomheder skal efter den 1. januar 2003 være i besiddelse af et A-bevis.
Personer der udfører arbejdet, skal efter den 1. januar 2006 være i besiddelse af et B-bevis.

Brøndborer uddannelsen sker i henhold til: Bekendtgørelse nr. 1453 á 11. december 2007 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, som ændret ved bekendtgørelse nr. 335 á 25. marts 2010.

Læs Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Liste over borefirmaer med A-Bevis

GEUS vedligeholder en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis. Listen bygger på oplysninger fra Byggeriets Uddannelser og fra brøndborerfirmaerne. Der tages forbehold for ændringer, der ikke er meddelt GEUS.

Liste A bevis.xlsx(Senest opdateret september 2021)