Brøndboreruddannelsen og borefirmaer med A-Bevis

Her finder du oplysninger om brøndboreruddannelsen og finder en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis.

I Danmark udfører private brøndborerfirmaer borearbejdet, når der skal bores i jordlagene efter drikkevand, råstoffer, jordvarme, geotekniske boringer m.m. Ifølge Bekendtgørelse om boringer og brønde på land er firmaerne pligtige til at udtage jordprøver fra materialet, som bores op.

Uddannelse i korrekt indberetning og prøvetagning fås på et brøndkorerkursus via byggeriet Uddannelser, og som bevis for bestået kursus modtages et A-bevis eller et B-bevis afhængig af kursets indhold.

Uddannelsen er for ledere og medarbejdere i virksomheder, der udfører, vedligeholder og foretager sløjfning af boringer på land.

Ledere i disse virksomheder skal efter den 1. januar 2003 være i besiddelse af et A-bevis.
Personer, der udfører arbejdet, skal efter den 1. januar 2006 være i besiddelse af et B-bevis.

Brøndborer-uddannelsen sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 1453 á 11. december 2007 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, som ændret ved bekendtgørelse nr. 335 af 25. marts 2010.

Læs Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Liste over borefirmaer med A-Bevis

GEUS vedligeholder en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis. Listen bygger på oplysninger fra Byggeriets Uddannelser og fra brøndborerfirmaerne. Der tages forbehold for ændringer, der ikke er meddelt GEUS.

Brøndboreruddannelsen og borefirmaer med A-bevis
(Senest opdateret november 2023)

Har du tilføjelser til A-bevis-listen?

Skriv til Henrik Jønsson Granat på hjg@geus.dk.