Data og kort

Danske kort

En samling af de væsentligste af GEUS' kort over Danmark. Her kan du bl.a. finde jordartskort, havbundssedimenter, kort over Den Danske Centralgrav og meget mere.

Grønlandsportal

Grønlandsportalen er en indgang til information omkring mineralske ressourcer i Grønland. Gennem portalen kan du få adgang til data, rapporter, kort og videnskabelig information om Grønlands geologi. 

Vores datasamlinger består af kort, surveys, links til wms og wfs m.m. Datasamlingerne er fordelt på en række temaer, som du kan klikke dig ned til.