Dokumentation

I GERDA bruges pt tre forskellige udvekslingformater: PC GERDA, LAS og SEG-Y .

PC GERDA bruges til indberetning (upload) og hjemtagning (download) af geoelektriske data (Wenner, Schlumberger, PACES og MEP) og elektromagnetiske data (TEM, SKYTem og HEM) data, samt til at uploade og downloade af tolkninger af sådanne data.

PC GERDA er et "database" -format, og kan udnytte som Access (97 og 2000), Interbase og SQL server.
PC GERDA-databaser kan downloade frit under punktet søgning og download .

GEUS 'har et tilsvarende format til data fra boredatabasen Jupiter. Dette hedder PC Jupiter-format .

For log-data er der valgt ved brug af den etablerede internationale standard LAS (Log Ascii Standard) til såvel indlæsning som udtræk af data. PC GERDA-databaser indeholder hund også log-data.

For seismik benyttes SEG-Y formatet som standard ved indlæsning og udtræk.

For at sikre, at data i GERDA-databaserne er så anvendelige som mulige, der er en række konventioner mht navngivning af projekter, datasæt, tolkeringer, instrumenter osv., Som skal overholdes. Disse er skrevet på siden Nomenklatur .

Siden Brug af Model Editions beskriver hvorledes Model Editions håndteres bedst Maskiner.

Dokumentation af forskellige geofysiske metoder og deres repræsentation i GERDA databasen kan findes her: Gerda Vejledning 

GERDA-postkassen