Dokumentation

I GERDA bruges p.t. tre forskellige udvekslingsformater: PC GERDA, LAS og SEG-Y .

PC GERDA bruges til indberetning (upload) og hjemtagning (download) af geoelektriske data (Wenner, Schlumberger, PACES og MEP) og elektromagnetiske data (TEM, SKYTem og HEM) data, samt til at uploade og downloade tolkninger af sådanne data.

PC GERDA er et "database" -format og kan udnytte som Access (97 og 2000), Interbase og SQL server.
PC GERDA-databaser kan downloades frit under punktet søgning og download .

GEUS 'har et tilsvarende format til data fra boredatabasen Jupiter. Dette hedder PC Jupiter-format .

For log-data er der valgt den etablerede internationale standard LAS (Log Ascii Standard) til såvel indlæsning som udtræk af data. PC GERDA-databaser indeholder også log-data.

For seismik benyttes SEG-Y formatet som standard ved indlæsning og udtræk.

For at sikre, at data i GERDA-databaserne er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner mht. navngivning af projekter, datasæt, tolkeringer, instrumenter osv., som skal overholdes. Disse er beskrevet på siden Nomenklatur .

Siden Brug af Model Editions beskriver, hvorledes Model Editions håndteres bedst.

Dokumentation af forskellige geofysiske metoder og deres repræsentation i GERDA-databasen kan findes her: Gerda Vejledning 

Jørgen Christian Salomonsen
Systemudvikler
Geologisk Datacenter
Telefon91333968
Ingelise Møller Balling
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi
GERDA-postkassen