Brug af Model Editions i GERDA

Hvad definerer en model edition

En Model Edition (MoEdition) er en samling modeller inden for et projekt, som har samme overordnede tolkningssetup, dvs. at alle modeller skal have samme parameterisering (fålag eller mangelag) og brug af a priori viden (ingen a priori eller alle påført eller påvirket af a priori viden). Se Illustration nederst på siden.

Model Edition Ident

Identen for MoEdition sammensættes af projekt ident, datatyper (der indgår i tolkningen), teststedsmodel udtrykt ved refmodeldk01/refmodeldk02/refmodeldk03/refmodelnone, ModSubType, modelparametrisering udtrykt ved discrete/smooth, information om der er brugt a priori viden udtrykt ved noprior/prior og et navn.

Navnet:

 • Navnet skal være en sigende tekststreng, som kan adskille de forskellige model editions for samme datasæt.
 • Hvis alle 1D modeller i en model edition har samme antal lag, bør navnet starte med antallet af lag. Det sker automatisk for model edition identer, som genereres i Aarhus Workbench.
 • Den første metode-specifikke tolkning uden nogen form for kombineret tolkning med andre metoder eller anden form for a priori viden bør navngives primary.

Datatypen:

 • For modeller baseret på TEM/SkyTEM data anvendes temsubtyper i stedet for datatypen (tem).
 • Hvis der indgår flere datatyper i tolkningen adskilles disse med "_".

Teststedsmodel for TEM/AEM data:

 • Det skal fremgå hvilken teststedmodel der er kalibreret op mod.
 • For ikke-TEM data anvendes refmodelnone.
 • For data som er kalibreret op mod Lyngby teststedets oprindelige model anvendes refmodeldk01.
 • For data som er kalibreret op mod Lyngby teststedets reviderede model anvendes refmodeldk02.
 • Refmodeldk03 er oprettet til kommende nyt teststed.

ModSubTypen:

Tilladte ModSubTyper kan ses i listen her.

Eksempler på MoEdition Identer

 • dk.mim.ode.grundvand-nordfyn-skytem.skytem2.refmodeldk02.1dsci.smooth.noprior.19layer_primary
 • dk.mim.aar.grundvand-skellerup-paces.paces.refmodelnone.1dlci.discrete.noprior.3layer_primary
 • dk.mim.ros.saarbarhed.hvidebaek.tem40_mep.refmodeldk01_refmodelnone.1dsmci.smooth.prior.17layer_samtolkning_apriori_fra_boringer
 • dk.sja.grundvand-haderslev-mep.mep.refmodelnone.2d.smooth.noprior.primary

Det tredje eksempel på en MoEdition Ident indikerer, at modellerne er en samtolkning af TEM og MEP og den sidste MoEdition Ident er for en 2D model.

Beskrivelse/note

Det er muligt at knytte en beskrivelse til en Model Edition, hvor man kan forklare, hvad der er unikt ved denne Model Edition. Beskrivelsen gemmes i MoEdition-tabellens notefelt. Det er vigtigt at denne beskrivelse laves, så man fremover kan adskille forskellige Model Editions. Eksempler på en note kunne være: "Der er lagt a priori på resistivitet fra logs". "Der er brugt coil respons korrektion i tolkningen", og "Robust inversion" for 2D modeller.

Model Editions, datasæt og projekt

Der kan ligge flere Model Editions i samme projekt. De tolkninger (Model Editions), som er udført i umiddelbar forlængelse af processeringen af data, bør placeres i samme projekt som datasættet.
Gentolkes data fra projektet senere for den oprindelige kunde (client) af samme rådgiver (contractor), som oprindeligt tolkede data, kan denne nye Model Edition placeres i det oprindelige projekt.

Laves en gentolkning ved brug af datasæt fra flere projekter og disse samles i den samme Model Edition oprettes et nyt projekt til disse modeller (se Illustration nederst på siden). Hvis data gentolkes af en anden rådgiver og/eller for en anden kunde skal Model Editions placeres i et nyt projekt.

Der skal altid indberettes en fålagstolkning og en mangelagstolkning, som vedtaget af kompetencenetværk for geofysik. Disse er metode-specifikke tolkninger uden nogen form for kombineret tolkning med andre metoder eller anden form for a priori viden. Disse tolkninger placeres så vidt muligt i samme projekt, som det/de tilhørende datasæt. Det er vigtigt, at disse tolkninger indberettes, så der kan sammenstilles temakort på tværs af projekter og over større områder, hvor data er tolket på samme vis. Desuden er det vigtigt, at disse tolkninger bliver indberettet, så man har uafhængige tolkninger, der kan vise, hvad der er den pågældende metodes ”geofysisk set bedste bud”.

Det er vigtigt, at datasæt kun indberettes én gang. Det vil gøre GERDA databasen meget uoverskuelig, hvis de samme datasæt ligger der flere gange.

Illustration af sammenhæng mellem Project, Dataset, Model og Model Edition for Dataset med et antal datapositioner (fx Paces eller SkyTEM) og Modeller med et antal modelpositioner (fx LCI eller SCI), her er dog færre end Dataset's, Dataset og Modeller med én position (fx TEM eller Schlumberger). for en retolkning af data fra flere projekter.

Relevans af modeller

Det er vigtigt at vurdere relevansen af modellerne, inden de indberettes som en Model Edition. Hvis datasæt i et givent projekt får tilknyttet mange Model Editions, som ligner hinanden meget, kan det gøre brugen af GERDA uoverskuelig.

Yderligere info kan findes på siderne med tekstlig beskrivelse af Model Edition tabeller og nomenklatur for MoEdition Identen.

GERDA-postkassen