Undergrundsarkivet

Undergrundsarkivet varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data, der vedrører olie- og gasefterforskningen og anden udnyttelse af undergrunden i Danmark og i Grønland. Primært data fra dybe boringer, seismiske og andre geofysiske undersøgelser.

Danske Data

Data fra den dybe danske undergrund bliver typisk frigivet efter 5 eller 10 år.

For en oversigt over tilgængelige data se

GEUS' danske undergrundsportal

Grønlandske data

Data der er indsamlet ifm efterforskning efter olie/gas i Grønland bliver typisk frigivet 5 eller 10 år efter data er tilgængelige.

For en oversigt over tilgængelige data se

Undergrundsdata fra Grønland

Undergrundsloven

Undergrundsloven fastslår, at en kopi af alle data, der indsamles ved aktiviteter i den danske undergrund skal sendes til GEUS, og at GEUS er den nationale databank for Danmarks undergrund. Efter aftale med Grønlands Selvstyre var GEUS indtil udgangen af 2014 ligeledes databank for data fra aktiviteter i Grønland. En kopi af data opbevares stadig i GEUS' databank, og data indsamlet i forbindelse med olie- og gasefterforskningen i perioden 1970 til og med 2014 kan fås hos GEUS, så snart data er frigivet.

Data fra overfladenære boringer (fx vandforsynings-, råstof-, forurenings-, geotekniske boringer) arkiveres og vedligeholdes af 

Borearkivet

Aflevering af data

I henhold til BEK nr. 56 af 04/02/2002 - Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund (§ 34 bekendtgørelsen), skal en kopi af alle prøver og andre data indsamlet fra undersøgelser i den danske undergrund vederlagsfrit afleveres til GEUS, så snart de foreligger.

Detaljer om hvilke data, der skal afleveres og hvilke formater de skal afleveres i, findes i Bilag 1 til BEK nr. 56.

Hvis der er spørgsmål til hvilke rapporter og data, der skal afleveres, eller til datamedie eller format, kontakt da venligst: info-data@geus.dk

Undergrundsarkivet