Varmelagringskort og -data

Muligheder for varmelagring i den danske undergrund

Kortet giver mulighed for at finde de bedste områder til varmelagring i den nære undergrund.

Varmelagring er en metode til at gemme overskydende energi fra energikilder med skiftende produktion, som f.eks. sol- og vindenergi.

Det interaktive kort indeholder data om de forhold i den øvre del af den danske undergrund som er særligt vigtige i forbindelse med varmelagring, i og med at det ikke er alle geologiske formationer som er lige velegnede til at holde på varmen.

Med kortet her kan myndigheder, fjernvarmeværker og anden industri screene bestemte områder i undergrunden og finde de steder som giver de bedste muligheder, alt efter hvilken teknologi, man vælger til varmelagringsanlægget.

Det nye interaktive kort kobler eksisterende geologisk viden om undergrunden med oplysninger om fjernvarmeværkernes beliggenhed og andre relevante arealinteresser som drikkevandsboringer mm. Derudover er det muligt at skelne mellem forskellige måder at lagre varmen på alt efter, hvilket anlæg man vælger.

Sammen med kortet findes en vejledning som forklarer både hvordan man bruger kortet og hvilke data, der kan findes frem.

Claus Becher Ditlefsen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi