Laboratorium for organisk geokemi og petrografi

GEUS’ Laboratorium for Organisk geokemi og petrologi har omfattende erfaring med organisk geokemiske og petrologiske analyse af kildebjergarter, olie og kul. Laboratoriet udfører rene forskningsprojekter, tilbyder sine serviceydelser på kommercielle vilkår eller deltager i samarbejdsprojekter.

Laboratoriet, som blev etableret i 1978, har udviklet sig fra at være primært kulorienteret enhed til et veludstyret organisk geokemisk og petrologisk laboratorium som råder over en række helt moderne instrumenter til detaljeret karakterisering af geologisk forekommende organiske materialer, så som kul, olie og kildebjergarter. Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde.

Arbejdsområder

Blandt de vigtigste arbejdsområder er detaljeret karakteristik af råolier til brug for kortlægning af forskellige typer olieforekomster, korrelation mellem olietyper og mellem olietyper og deres kilder, blandingsproblemer i oliebrønde og pipelines, reservoir-geokemiske studier, dannelse af olie fra kul, petrografisk og geokemisk karakterisering af terrestriske, lakustrine og marine kildebjergarter, vurdering af organisk modenhed ved vitrinitreflektans og petrologiske studier af kul og koks.

Derudover, udfører vi syntese af autentiske biomarkørstandardforbindelser som del af et længerevarende samarbejde med en partner i industrien.

Organisk-geokemiske serviceydelser

Geokemiske serviceydelser omfatter geokemisk screeningsanalyse og avancerede analyser. Screeningsanalyserne omfatter Total Carbon (TC), Total Organic Carbon (TOC), Total Svovl (TS) og Rock-Eval-type pyrolyse, under anvendelse af enten et ”Source Rock Analyzer” instrument (Humble Instruments, nu Weatherford) eller et ”HAWK” instrument (Wildcat Technologies), som producerer data, svarende til dem som fås ved anvendelse af det originale Rock-Eval™ instrument.

Andre analyser omfatter ekstraktion af opløseligt organisk materiale ved hjælp af et Soxtec™apparat og gruppe-type fraktionering ved hjælp af Medium Performance Liquid Chromatography (MPLC), Gas Chromatografisk analyse (GC) af både mættede og aromatiske forbindelser, og analyse af biomarkører ved hjælp af koblet Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS og tandem GC-MS-MS). Derudover udføres isolation af individuelle biomarkører for at identificere ukendte forbindelse ved hjælp af High Performance Liquid Chromatography (HPLC).

Organisk-petrologiske serviceydelser

Den organisk-petrologiske del af laboratoriet dedikeret til de petrografiske studie af disperst organisk stof i sedimentære bjergarter samt kul. Laboratoriet er blevet tildelt fuld akkreditering (certifikat nr. ICCP/FA/33.1/0043AB & ICCP/FA/33.2/0044AB) i vitrinit tilfældighedsreflektans-analyse af kul og disperst organisk stof (DOM) og maceral analyse af ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology).

Laboratoriet er udstyret med flere mikroskoper, som anvendes til at bestemme termal modenhed og petrografisk sammensætning af kul og kerogen udfra vitrinitreflektans-målinger og maceral analyse under anvendelse af både hvidt og flourescens-inducerende blåt lys. Til vitrinitreflektans analyse bruges Hilgers Diskus system.

Igennem årene har laboratoriet opnået omfattende ekspertise med organisk facies analyse af rige organiske aflejringer, kildebjergarter og kul i sammenhæng med tolkning af det oprindelige aflejringsmiljø og med vurdering af kildebjergartspotentialet.

Omfattende service til myndigheder og industri

Laboratoriet har bidraget til både grund- og anvendt forskning inden for række forskellige områder i mere end 30 lande på fem kontinenter, har ydet omfattende service til danske myndigheder og har udført talrige konsulentopgaver for f.eks. olieindustrien.

Jørgen Bojesen-Koefoed

Chefkonsulent
Reservoirgeologi
Telefon26710308

Priser

Kontakt laboratoriet for oplysning om priser.