Mineralogi og petrologi

GEUS udfører mineralogiske og petrologiske studier for at forbedre forståelsen af Grønlands geologiske udvikling og det økonomiske potentiale. De mineralogiske studier omfatter malmmineraler i kendte forekomster, så som grønlandske rubiners kemiske fingeraftryk, geokemisk artsbestemmelse af fedtsten og sammensætninger og forandringer af eudialyt, ilmenit og andre mineraler, intermetalliske forbindelser og legeringer i platin-gruppe metaller og guld. Petrologiske studier undersøger primært mineralforekomsternes oprindelse og metamorfe og magmatiske forbindelser generelt.

Læs mere på engelsk om vores arbejde med mineralogi og petrologi: